Wikborg Reins verdier


Wikborg Rein er et verdidrevet advokatfirma. Våre verdier er helt sentrale styringsparametre i vårt arbeid for å overgå våre klienters forventninger til våre leveranser.

Klientfokusert spisskompetanse
Wikborg Rein skal tilby kunnskap og problemløsning av beste kvalitet. Klientfokusert spisskompetanse innebærer at firmaets advokater må ha førsteklasses faglig, bransjemessig og kommersiell kompetanse som til enhver tid er oppdatert og dekker klientenes behov.

Lagånd
Klientenes utfordringer er ofte av en slik karakter at at vi må jobbe sammen på tvers av fagområder for å utarbeide gode løsninger. Lagånd innebærer en kollektivt positiv holdning overfor våre klienter, firmaet og kollegaer, basert på samarbeid og lojalitet. Vi skal ivareta våre klienters interesser på en effektiv måte og sikre at klientene til enhver tid har tilgang til riktig kompetanse.

Integritet
Integritet innebærer at klientenes behov og interesser alltid skal ivaretas, innenfor gjeldende lover og regler. Alle medarbeidere i Wikborg Rein skal opptre etterrettelig samt utvise respekt og toleranse, både internt og eksternt. Firmaets etiske retningslinjer skal følges av alle. I forhold til motparter og offentlige instanser skal firmaets medarbeidere opptre med høy integritet.

Engasjement
Engasjement innebærer at vi går til og utfører alle oppdrag og arbeidsoppgaver med entusiasme og dedikasjon. Vi skal levere førsteklasses tjenester og tilstrebe å overgå klientens og andres forventninger.