• Teknologi og IT-rett

  2018

  Vi samarbeider med ODA-nettverket

  Wikborg Rein har blitt Gullpartner av ODA, Nordens ledende nettverk for kvinner i tech.

 • Compliance

  2018

  The new Norwegian anti-money laundering legislation will enter into force 15 October 2018

  The new Norwegian Anti Money Laundering Act was adopted 1 June 2018. A new Regulation, supplementing the Act, was adopted 14 September 2018. Both the Act and Regulation will enter into force 15 October 2018.

 • Compliance

  2018

  Ny hvitvaskingslov og -forskrift trer i kraft 15. Oktober 2018

  Forskrifter til ny hvitvaskingslov er vedtatt og det er besluttet at nytt regelverk trer i kraft 15. oktober 2018. Med ny hvitvaskingslov og -forskrift vil Norge implementere sentrale deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv og anbefalingene fra Financial Action Task Force (FATF).

 • Personvern

  2018

  Ansatte vil se mappen sin

  Våre personverneksperter Line Coll og Gry Hvidsten er i Finansavisens jusbilag i dag.

 • Næringseiendom

  2018

  Ukens tips: Intensjonsavtalen – hva binder man seg til?

  I mange kommersielle avtaleforhold inngås det såkalte "intensjonsavtaler", også omtalt som "term sheet" eller "letter of intent". I dette Ukens tips ser vi på slike avtaler.

 • Personvern

  2018

  12 tips - slik etterlever du GDPR

  De fleste virksomheter er for lengst i gang med å implementere løsningene som må til for å etterleve EUs nye personvernsforordning (GDPR). Samtidig oppleves personvern som komplisert og lite oversiktlig når man skal ta forretningsmessige avgjørelser som berører personvern. Virksomhetene må få personvern inn som en naturlig del av organisasjonen og den daglige driften – få på plass en kultur for etterlevelse.

 • Shipping Offshore

  2018

  New emission regulations in shipping

  The push for the international shipping industry­ to reduce its role in global air emissions has resulted in new environmental rules and regulation being introduced at an accelerated pace.

 • Shipping Offshore

  2018

  Ballast water – managing risks of zoological pollution

  Zoological pollution is becoming an increasing concern for commercial shipping worldwide. The threat of invasive species spreading through the intake and discharge of ballast water has resulted in the IMO adopting the International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments in force as of 8th of September 2017 (the “Convention”).

 • Shipping Offshore

  2018

  Green funding for shipping in the Norwegian Capital Markets

  The Norwegian capital markets have been and continue to be attractive and a widely used sources of equity and debt funding for shipping and offshore companies from around the globe.

 • Shipping Offshore

  2018

  Support schemes for green and sustainable shipping in Norway

  The Norwegian government has on several occasions reiterated how green solutions within shipping and the maritime industry are of high importance and its ambition that Norway should be front-runner in developments of green technology and low-emission solutions.

 • Shipping Offshore

  2018

  Retrofits – the approach to innovative technology and new equipment

  A ship’s life cycle ends with it being dismantled and recycled. Up to 95 % of a ship’s weight is made up of steel, which can be sold and reused. A modern ­recycling process, which also includes the recycling of other materials, can be very efficient and is a positive step towards a greener shipping industry.

 • Shipping Offshore

  2018

  Recycling – where ships go to die

  A ship’s life cycle ends with it being dismantled and recycled. Up to 95 % of a ship’s weight is made up of steel, which can be sold and reused. A modern ­recycling process, which also includes the recycling of other materials, can be very efficient and is a positive step towards a greener shipping industry.

 • Shipping Offshore

  2018

  Who’s liable anyway? – Allocation of liability in Maritime Environmental Law

  Regulation of environmental­ liability in a maritime context first received international attention in the aftermath of the Torrey Canyon and Exxon Valdez incidents.

 • Shipping Offshore

  2018

  Who’s liable anyway? – Allocation of liability in Maritime Environmental Law

  Regulation of environmental­ liability in a maritime context first received international attention in the aftermath of the Torrey Canyon and Exxon Valdez incidents.

 • Shipping Offshore

  2018

  Recycling – where ships go to die

  A ship’s life cycle ends with it being dismantled and recycled. Up to 95 % of a ship’s weight is made up of steel, which can be sold and reused. A modern ­recycling process, which also includes the recycling of other materials, can be very efficient and is a positive step towards a greener shipping industry.

 • Shipping Offshore

  2018

  Retrofits – the approach to innovative technology and new equipment

  With a general trend towards a more technologically advanced and “greener” shipping fleet, many ship owners are looking to retrofit new equipment on their vessels.

 • Shipping Offshore

  2018

  Support schemes for green and sustainable shipping in Norway

  The Norwegian government has on several occasions reiterated how green solutions within shipping and the maritime industry are of high importance and its ambition that Norway should be front-runner in developments of green technology and low-emission solutions.

 • Shipping Offshore

  2018

  Green funding for shipping in the Norwegian Capital Markets

  The Norwegian capital markets have been and continue to be attractive and a widely used sources of equity and debt funding for shipping and offshore companies from around the globe.

 • Shipping Offshore

  2018

  Ballast water – managing risks of zoological pollution

  Zoological pollution is becoming an increasing concern for commercial shipping worldwide. The threat of invasive species spreading through the intake and discharge of ballast water has resulted in the IMO adopting the International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments in force as of 8th of September 2017 (the “Convention”).

 • Shipping Offshore

  2018

  New emission regulations in shipping

  The push for the international shipping industry­ to reduce its role in global air emissions has resulted in new environmental rules and regulation being introduced at an accelerated pace.

 • Næringseiendom

  2018

  Ukens tips: Tekniske due dilligence-funn

  I forbindelse med inngåelse av bud/budaksept inntas det ofte forutsetninger knyttet til byggets tekniske tilstand samtidig som kjøper forutsettes å gjennomføre en due diligence. Dersom kjøper finner avvik fra egne forutsetninger er det viktig at partene regulerer dette i avtaleverket.

 • Compliance and crisis management

  2018

  Privilege in the UK – a landmark decision

  A High Court decision limiting privilege in relation to advice prepared for a company regarding claims of fraud and corruption has recently been overturned by the Court of Appeal in London. The decision widens the scope of protection for disclosing documents created by internal investigations and should give comfort to organisations facing such allegations.

 • Compliance and crisis management

  2018

  Privilege in the UK – a landmark decision

  A High Court decision limiting privilege in relation to advice prepared for a company regarding claims of fraud and corruption has recently been overturned by the Court of Appeal in London. The decision widens the scope of protection for disclosing documents created by internal investigations and should give comfort to organisations facing such allegations.

 • Shipping Offshore

  2018

  Who bears the risk of concurrent delay?

  The English Court of Appeal has now spoken.

 • Transaction

  2018

  Acqusition of Sølvtrans

  WR assists Antin Infrastructure Partners in their acquisition of Sølvtrans.

 • Transaksjon

  2018

  Acqusition of Sølvtrans

  Wikborg Rein assists Antin Infrastructure Partners in their acquisition of Sølvtrans.

 • Personvern

  2018

  Personvern skaper forretningsmuligheter

  Hvis du har savnet entusiasme, og noen som kan bistå med å finne de gode og forretningsorienterte løsningene i arbeidet med å etterleve den nye personvernforordningen (GDPR), så trenger du ikke lete lenger. Line Coll og Gry Hvidsten er blant de få som har både den faglige kunnskapen og årelang erfaring på området både som interne og eksterne rådgivere.

 • Anskaffelser

  2018

  Tilby hele teamet eller bare den beste senioren?

  KOFA uttaler seg om kravet til klarhet om oppdragsgivers evalueringsmodell. Alle som har levert tilbud i en offentlig anskaffelse av konsulenttjenester hvor det skal evalueres på tilbudt kompetanse er kjent med problemstillingen om man skal beskrive hele teamet inkludert juniorene eller bare de beste seniorene.

 • Næringseiendom

  2018

  Ukens tips: Kjøpekontrakter og leietakertilpasninger

  I mange tilfeller er det pågående bygge- eller rehabiliteringsprosjekter i bygg som selges. Det er da viktig at partene blir enige om fordeling risiko knyttet til prosjektene og at denne risikofordelingen gjenspeiles i kjøpekontrakten.

 • Næringseiendom

  2018

  Ukens tips: Risikoen for forsendelse av meldinger i leieforhold

  I mange sammenhenger må parter i et leieforhold sende meldinger til den annen part innen avtalte frister. Hvem har risikoen for at et brev faktisk kommer frem til mottaker?

 • Compliance

  2018

  Mener ny lov vil ramme både enkeltpersoner og bedrifter

  Senioradvokat Kristine F. Rørholt har uttalt seg i Dagens Næringsliv om den nye hvitvaskingsloven.

 • Næringseiendom

  2018

  Ukens tips: Tinglysing av leiekontrakter

  Meglerstandardene for utleie av fast eiendom inneholder en bestemmelse om at leiekontrakten kan tinglyses, forutsatt at utleier har gitt skriftlig samtykke. I dette Ukens tips ser vi nærmere på denne bestemmelsen.

 • Kapitalmarkeder

  2018

  "Verdensrekord i oppkjøpsmelding"

  Partner Dag Erik Rasmussen intervjues av Finansavisen 13. august om Tesla-sjef Elon Musks børsmelding på Twitter. Han uttaler at dette er en uvanlig måte å annonsere børssensitiv informasjon på, men ikke nødvendigvis ulovlig. Problemet er at Musk tidvis blokkerer følgere og dermed begrenser deres mulighet til å motta slike oppdateringer.

 • Næringseiendom

  2018

  Ukens tips: Rådgiverkostnader – fradragsrett eller aktivering?

  Et selskap som skal oppføre bygg eller på annen måte utvikle en fast eiendom, vil vanligvis ha en rekke kostnader til rådgivere i denne prosessen. Den skattemessige behandlingen av slike kostnader vil variere.

 • M&A

  2018

  Norges mest aktive transaksjonsteam

  M&A-teamet i Wikborg Rein kan skilte med flest transaksjoner i årets første halvår. I følge den nye M&A rapporten fra Mergermarket er teamet også det eneste blant de norske advokatfirmaene som opplever en positiv vekst i antall transaksjoner fra samme periode i fjor.

 • Anskaffelser

  2018

  Tilbudte egenskaper må dokumenteres i tilbudet

  EU-domstolen følger opp innskjerpingen av at tilbudte egenskaper må dokumenteres i tilbudet.

 • Competition Law

  2018

  Transaction tips from our competition team: Gun-Jumping

  When businesses decide to pursue a transaction they are understandably keen to complete and implement the deal as soon as possible in order to realise the anticipated synergies. However, when a deal requires clearance from one or more competition authority, there is often a prohibition on implementation pending receipt of the necessary clearances. Taking implementing steps in breach of this prohibition is called 'gun-jumping'.

 • Konkurranserett

  2018

  Transaction tips from our competition team: Gun-Jumping

  When businesses decide to pursue a transaction they are understandably keen to complete and implement the deal as soon as possible in order to realise the anticipated synergies. However, when a deal requires clearance from one or more competition authority, there is often a prohibition on implementation pending receipt of the necessary clearances. Taking implementing steps in breach of this prohibition is called 'gun-jumping'.

 • Anskaffelser

  2018

  Tilbudskonkurranse – har KOFA glemt at det skulle være en fleksibel prosedyre?

  Adgangen til å få ettersendt dokumentasjon om oppfyllelse av kvalifikasjonskrav i en tilbudskonkurranse – har KOFA glemt at det skulle være en fleksibel prosedyre?

 • Personvern

  2018

  I dag trer GDPR i kraft i Norge!

  Personvernekspert og partner, Line Coll, tok turen til TV2 Nyhetskanalen for å forklare hva de nye reglene betyr for bedrifter og for deg som forbruker.

 • Kina

  2018

  Stor interesse for Kina

  Partner Tormod Ludvik Nilsen opplever stor interesse for Kina, spesielt innenfor grønn energi.

 • Prosedyre

  2018

  Anti suit injunctions – are they still available in the EU?

  In the recent case of Nori Holdings and others v. Public Joint Stock Company – Bank Otkritie Financial Corporation, the English High Court was asked to decide whether anti-suit injunctions could now be granted to restrain proceedings in another EU state. They decided that the answer was still "no".

 • Transaction

  2018

  Wikborg Rein assisting Hunter Group and Dwellop

  We have assisted Hunter Group ASA in connection with its acquisition of up to seven VLCC Shipbuilding contracts and a private placement of NOK 520,000,000.

 • Transaksjon

  2018

  Wikborg Rein assisting Hunter Group and Dwellop

  We have assisted Hunter Group ASA in connection with its acquisition of up to seven VLCC Shipbuilding contracts and a private placement of NOK 520,000,000.

 • Transaction

  2018

  Wikborg Rein contributes to the realisation of the 200 MW Tonstad wind farm

  We have assisted the renewable energy fund manager SUSI in their acquisition of 80% of the shares in Tonstad Vindpark AS, a company holding a license to build and operate the 200 MW Tonstad wind farm in Norway.

 • Transaction

  2018

  Wikborg Rein contributes to the realisation of the 200 MW Tonstad wind farm

  We have assisted the renewable energy fund manager SUSI in their acquisition of 80% of the shares in Tonstad Vindpark AS, a company holding a license to build and operate the 200 MW Tonstad wind farm in Norway.

 • Transaksjon

  2018

  Wikborg Rein contributes to the realisation of the 200 MW Tonstad wind farm

  We have assisted the renewable energy fund manager SUSI in their acquisition of 80% of the shares in Tonstad Vindpark AS, a company holding a license to build and operate the 200 MW Tonstad wind farm in Norway.

 • Litigation and arbitration

  2018

  Anti suit injunctions – are they still available in the EU?

  In the recent case of Nori Holdings and others v. Public Joint Stock Company – Bank Otkritie Financial Corporation, the English High Court was asked to decide whether anti-suit injunctions could now be granted to restrain proceedings in another EU state. They decided that the answer was still "no".

 • Næringseiendom

  2018

  Les alle Ukens tips her

 • GDPR

  2018

  Identification and mapping of processing activities (Part 2)

  In the first part of this article, we examined the controller's obligation to keep records of processing activities pursuant to Article 30 of the GDPR. In this second part, we focus on the data processor's obligations to keep such records.

 • GDPR

  2018

  Identification and mapping of processing activities (Part 1)

  With less than a year until the General Data Protection Regulation (GDPR) enters into application, many companies are investigating the extent to which they are compliant as well as identifying what tasks need to be performed to enable them to become compliant by then.

 • GDPR

  2018

  Implementing the GDPR in Norway

  The General Data Protection Regulation (GDPR) starts to apply within the European Union (EU) from 25th May 2018. Since the GDPR is an EU regulation, it will have direct applicability and direct effect in all EU member states as from that date. Norway, however, is not an EU member state but a member of the European Economic Area (EEA) and a different procedure therefore applies before the GDPR can become part of Norwegian law.

 • Kapitalmarkeder

  2018

  Forslag til nye prospektregler

  Verdipapirlovutvalget la i dag frem forslag til en rekke endringer av prospektreglene i verdipapirhandelloven og tilhørende forskrifter (NOU 2018:10). Norsk lovgivning blir ved gjennomføringen fullharmonisert med EUs prospektregime. Endringene gjennomfører prospektforordningen (forordning (EU) 2017/1129) i norsk rett. Verdipapirlovutvalget ledes av Wikborg Rein-partner og professor ved Universitetet i Bergen, Filip Truyen.

 • Konkurranserett

  2018

  Viktig dom om gjennomføringsforbudet i konkurranseretten

  En fersk dom fra EU-domstolen klargjør innholdet av forbudet mot at partene gjennomfører en meldepliktig foretakssammenslutning før den er godkjent av konkurransemyndighetene (dom av 31. mai 2018 i sak C-633/16 Ernst & Young mot Konkurrencerådet). Dommen tok stilling til om EY hadde "gjennomført" oppkjøpet av KPMG Danmark da revisorselskapet sa opp samarbeidsavtalen med KPMG International. EU-domstolen la til grunn at oppkjøpet ikke var gjennomført fordi oppsigelsen ikke bidro til at EY fikk kontroll over KPMG Danmark.

 • Compliance

  2018

  Proposal to parliament – beneficial ownership register act

  Today the Ministry of Finance presented a proposal for a new Beneficial Ownership Register Act. The proposal will implement the EU Fourth Money Laundering Directive chapter III on beneficial ownership information.

 • Shipping Offshore

  2018

  ESA has closed its assessment of the Norwegian International Ship Register

  In 2014, ESA commenced an audit of the Norwegian International Ship Register. Subsequently, the EFTA Surveillance Authority (the “ESA”) opened a case against Norway for a possible breach of the EEA Agreement. The case concerned a geographical trade limitation applicable to ships flying the flag of the Norwegian International Ship Register.

 • Shipping Offshore

  2018

  Chinese financial leasing – an increasingly viable alternative to bank debt for a capital intensive industry

  Shipowners require vast amounts of liquidity in order to fund the CAPEX costs of acquiring new and second-hand tonnage as well as to fund their operations on a day to day basis and Chinese lease finance offers an increasingly viable alternative to the more traditional bank finance that shipowners have traditionally relied on.

 • Shipping Offshore

  2018

  The Inter-Club Agreement – A "NO FAULT" REGIME?

  In Transgrain Shipping (Singapore) Pte Ltd v Yangtze Navigation (Hong Kong) Ltd [2017] EWCA Civ 2107 the Court of Appeal recently provided important clarification in relation to the apportionment of liability for cargo claims as between shipowners and charterers under the Inter-Club Agreement ("the ICA").

 • Shipping Offshore

  2018

  "Kvitnos" – when is a commercial agreement entered into for towage assistance to a distressed vessel?

  A recent judgment from Agder Court of Appeal in Norway regarding remuneration for towage of the vessel “Kvitnos” underscores that in circumstances where commercial terms have been discussed a party wishing to claim a salvage award should expressly reserve their rights to do so.

 • Shipping Offshore

  2018

  New FIDIC Yellow Book

  In December 2017, FIDIC launched the second editions of its Red, Yellow and Silver Books to reflect legal and practical developments since the first editions were issued in 1999. In this article we will look at the key changes introduced to the FIDIC Yellow Book, which is widely used in offshore projects.

 • Shipping Offshore

  2018

  Letters of indemnity for delivery of cargo without production of a bill of lading

  In the SONGA WINDS [2018] EWHC 397, The High Court, London decides that LOIs requesting delivery without production of bills of lading to an intermediate trader of the cargo are still triggered even though delivery was to the trader's buyer.

 • Shipping Offshore

  2018

  High chairs and high stakes: Limitation of liability clauses in Norwegian law offshore contracts

  Disputes are expensive, particularly those involving large construction projects where there may have been changes to the scope of work and cost overruns. Contractors therefore face a difficult choice when trying to close the final account, either negotiating a resolution on any terms available or funding litigation which they may not be able to afford.

 • Shipping Offshore

  2018

  US withdrawal from the Iran Nuclear Deal – what now for shipping and maritime trade with Iran?

  On 8 May 2018, President Trump announced that he was withdrawing the US from the Iran Nuclear Deal, otherwise known as the Joint Comprehensive Plan of Action ("JCPOA"). The US sanctions regime is now likely to return to the state it was in before the JCPOA, with clear ramifications for shipping and maritime trade with Iran.

 • Compliance

  2018

  What Do President Trump's Iran Threats Mean for Norwegian Companies?

  At last month's State of the Union address, President Trump called on Congress to "address the fundamental flaws in the terrible Iran nuclear deal". Trump has been attacking the deal, formally known as the Joint Comprehensive Plan of Action (the "JCPOA"), since he began campaigning for the presidency. But this latest statement, made at one of Washington's most important political events and coming on the heels of Trump's January 12 threat to withdraw from the JCPOA, suggests that the president may be closer to taking action. If Trump does decide to end US participation in the JCPOA, how will he do it? And what will this mean for Norwegian companies considering business in Iran?

 • Shipping Offshore

  2018

  BARECON 2017 – a broad brush revision of a widely used form

  BIMCO has today, 13 December, released the new BARECON 2017 – a revision of its 16 year old predecessor BARECON 2001. This represents an important update to one of the most commonly used maritime contracts – regularly applied for all types of maritime assets across all sectors in the shipping and offshore industries.

 • News

  2018

  Bareboat registration in and out of Norwegian Ship Registries

  On 5 December 2017 the Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries issued a consultation paper with proposed changes to the legislation for registrations of vessels in the Norwegian International Ship Registry (NIS) and the Norwegian Ordinary Ship Registry (NOR). The two Norwegian Ship Registries does not currently allow bareboat registration of vessels, but the proposal suggests to open up for such registration both into and out of NIS and NOR. The proposal is intended to meet the practical needs of the maritime industry and make the rules for vessel registration in Norway more flexible and internationally competitive.

 • Compliance

  2018

  Forslag til ny lov om register over reelle rettighetshavere lagt frem for Stortinget

  Regjeringen la i dag frem forslag til en ny lov om register over reelle rettighetshavere i Prop. 109 L (2017-2018). Loven implementerer EUs fjerde hvitvaskingsdirektivs forpliktelse til å opprette et sentralt register over reelle rettighetshavere.

 • Skatterett

  2018

  Justert Rederiskatt

  Lov- og forskriftsendringene til gjennomføring av justert rederiskatteordningen er nå publisert.

 • Shipping Offshore

  2018

  US withdrawal from the Iran Nuclear Deal – what now for shipping and maritime trade with Iran?

  On 8 May 2018, President Trump announced that he was withdrawing the US from the Iran Nuclear Deal, otherwise known as the Joint Comprehensive Plan of Action ("JCPOA"). The US sanctions regime is now likely to return to the state it was in before the JCPOA, with clear ramifications for shipping and maritime trade with Iran.

 • Shipping Offshore

  2018

  High chairs and high stakes: Limitation of liability clauses in Norwegian law offshore contracts

  Disputes are expensive, particularly those involving large construction projects where there may have been changes to the scope of work and cost overruns. Contractors therefore face a difficult choice when trying to close the final account, either negotiating a resolution on any terms available or funding litigation which they may not be able to afford.

 • Shipping Offshore

  2018

  Letters of indemnity for delivery of cargo without production of a bill of lading

  In the SONGA WINDS [2018] EWHC 397, The High Court, London decides that LOIs requesting delivery without production of bills of lading to an intermediate trader of the cargo are still triggered even though delivery was to the trader's buyer.

 • Shipping Offshore

  2018

  New FIDIC Yellow Book

  In December 2017, FIDIC launched the second editions of its Red, Yellow and Silver Books to reflect legal and practical developments since the first editions were issued in 1999. In this article we will look at the key changes introduced to the FIDIC Yellow Book, which is widely used in offshore projects.

 • Shipping Offshore

  2018

  "Kvitnos" – when is a commercial agreement entered into for towage assistance to a distressed vessel?

  A recent judgment from Agder Court of Appeal in Norway regarding remuneration for towage of the vessel “Kvitnos” underscores that in circumstances where commercial terms have been discussed a party wishing to claim a salvage award should expressly reserve their rights to do so.

 • Shipping Offshore

  2018

  The Inter-Club Agreement – A "NO FAULT" REGIME?

  In Transgrain Shipping (Singapore) Pte Ltd v Yangtze Navigation (Hong Kong) Ltd [2017] EWCA Civ 2107 the Court of Appeal recently provided important clarification in relation to the apportionment of liability for cargo claims as between shipowners and charterers under the Inter-Club Agreement ("the ICA").

 • Shipping Offshore

  2018

  Chinese financial leasing – an increasingly viable alternative to bank debt for a capital intensive industry

  Shipowners require vast amounts of liquidity in order to fund the CAPEX costs of acquiring new and second-hand tonnage as well as to fund their operations on a day to day basis and Chinese lease finance offers an increasingly viable alternative to the more traditional bank finance that shipowners have traditionally relied on.

 • Shipping Offshore

  2018

  ESA has closed its assessment of the Norwegian International Ship Register

  In 2014, ESA commenced an audit of the Norwegian International Ship Register. Subsequently, the EFTA Surveillance Authority (the “ESA”) opened a case against Norway for a possible breach of the EEA Agreement. The case concerned a geographical trade limitation applicable to ships flying the flag of the Norwegian International Ship Register.

 • Shipping Offshore

  2018

  Les vår Shipping Offshore Update June 2018

 • Næringseiendom

  2018

  Ukens tips: Lovforslag om register over reelle rettighetshavere

  Regjeringen la fredag 22. juni 2018 frem forslag til en ny lov om register over reelle rettighetshavere i Prop. 109 L (2017-2018). Forslaget innebærer omfattende nye plikter for alle juridiske personer som driver virksomhet i Norge.

 • Shipping Offshore

  2018

  Norwegian Supreme Court strikes a blow against forum shopping in direct action

  In a landmark decision (HR-2018-869-A), the Norwegian Supreme Court has set aside a decision from the Court of Appeal which had concluded that Norwegian courts have jurisdiction under the Lugano Convention in a direct action concerning a ship collision in the Singapore Strait.

 • Gas Dispute

  2018

  The Naftogaz-Gazprom saga

  Great article in the law magazine (Jusbilaget) of the Norwegian business daily "Finansavisen" about the Naftogaz-Gazprom saga, in which Wikborg Rein represented Naftogaz:

 • Shipping Offshore

  2018

  Wikborg Rein assisted Songa Bulk in its combination with Star Bulk

  Wikborg Rein assisted Songa Bulk ASA (OSE: SBULK) in its transaction to combine its fleet with Star Bulk Carriers Corp. (NASDAQ: SBLK) against consideration in shares of Star bulk and cash.

 • Compliance

  2018

  Considerations for Norwegian Companies after the US Withdrawal from the Iran Nuclear Deal

  On May 8, President Donald Trump announced that the United States would withdraw from the Iran nuclear deal, otherwise known as the Joint Comprehensive Plan of Action ("JCPOA"), and re-impose the sanctions that the US had lifted under the deal. This will have important ramifications for Norwegian companies as the United States will quickly revert to the sanctions regime that existed before the JCPOA.

 • Compliance

  2018

  Update: New money laundering act and new report from FATF

  On Friday 16 February 2018 the Government presented a proposal for a new Anti-Money Laundering Act. The proposal will implement most of the EU Fourth Money Laundering Directive (Directive (EU) 2015/849).

 • Contract and Construction

  2018

  Contract Update – Written vs Oral Variations

  What happens when a contract says that all variations must be in writing, but the parties then try to vary that contract orally? Can they do this? The UK Supreme Court recently looked at this and decided the answer is "no".

 • Compliance

  2018

  Corporate criminal liability; the impact of an effective compliance program

  An effective compliance program is essential for any business and it needs to be strong, both on paper and in practice. It addition to providing measures to assist companies to prevent, detect and respond to violations of laws and regulations, such programs have an important role to play as part of any defence against corporate criminal investigations and prosecutions.

 • Næringseiendom

  2018

  Ukens tips: Nye regler for plassering av pensjonsmidler i eiendom

  Det innføres regelendringer som vil påvirke forsikringsselskapers og pensjonskassers investeringer i eiendom. I dette Ukens tips ser vi noe nærmere på disse.

 • Kapitalmarkeder

  2018

  Nytt for forsikringsselskaper og pensjonskasser

  Liberalisering av regler for investeringer – nye solvenskapitalregler for pensjonskasser.

 • Arbeidsrett

  2018

  To nye høyesterettsdommer om arbeidstid og godtgjørelse i arbeidsforhold

  Høyesterett avsa 4. juni 2018 to dommer om godtgjørelse i arbeidsforhold. I den ene dommen kom Høyesterett til at flere konkrete reiser, som hadde reisetid til og fra annet et sted enn det vanlige arbeidsstedet og utenom alminnelige arbeidstid er å regne som arbeidstid. Den andre dommen kom frem til at en vikar hadde krav på samme godtgjørelse for reisetid som de faste ansatte han jobbet med.

 • Næringseiendom

  2018

  Ukens tips: Frist for avleggelse av årsregnskap

  Juni måned er ofte preget av høy aktivitet i transaksjonsmarkedet, og fokus er for mange rettet mot gjennomføring av transaksjoner eller andre større avtaler som ønskes signert før fellesferien. Årsregnskapet og årsberetningen må imidlertid også på plass, normalt før 30. juni.

 • Compliance

  2018

  Ny hvitvaskingslov forventes å tre i kraft høsten 2018

  Ny hvitvaskingslov ble sanksjonert i statsråd fredag 1. juni 2018. Finansdepartementet har uttalt at det tas sikte på å sette loven i kraft høsten 2018.

 • Shipping Offshore

  2018

  Slik seiler Nina til topps i shippingbransjen

  Nina M. Hanevold-Sandvik (35) satset egentlig på å følge i fars fotspor og bli diplomat. Men etter at hun tok faget sjørett under utenlandsstudier, valgte hun en karriere innenfor maritim jus isteden. I Wikborg Rein jobber hun- i tverrsnittet mellom shipping og jus – to tradisjonelt mannsdominerte bransjer, og ble i fjor listet som en av «10 women to watch» av YoungShip. I denne artikkelen deler Nina sine beste tips for å lykkes i bransjen.

 • Shipping Offshore

  2018

  BAREBOAT CHARTERS – charterer’s maintenance and redelivery obligations

  Difficult market conditions motivate cost savings wherever possible and this includes expenditure relating to the general maintenance of vessels. There has been an increase in disputes concerning the condition of vessels at the time of redelivery under a bareboat charter. Questions arise as to what is the charterers’ duty of maintenance under a bareboat charter and how can the parties best position themselves to avoid disputes?

 • Næringseiendom

  2018

  Ukens tips – ny hvitvaskingslov

  Ny hvitvaskingslov er på trappene. Det forventes at ny lov trer i kraft sommeren 2018. Hvilken betydning har dette for eiendomsbransjen?

 • Shipping Offshore

  2018

  Mediating complex disputes

  Resolving disputes through litigation and arbitration comes at a high cost. Written submissions and preparations, sometimes over several years, lengthy hearings, expert witnesses and arbitrators’ fees, are just a few examples of the many contributors increasing the final bill. And in the end, many complex disputes will end up without any party being awarded costs – if the relevant jurisdiction has limited scope to make such an order. There is however an alternative with increasing popularity; mediation. How do you get the most out of mediation in a complex dispute?

 • Shipping Offshore

  2018

  Mediating complex disputes

  Resolving disputes through litigation and arbitration comes at a high cost. Written submissions and preparations, sometimes over several years, lengthy hearings, expert witnesses and arbitrators’ fees, are just a few examples of the many contributors increasing the final bill. And in the end, many complex disputes will end up without any party being awarded costs – if the relevant jurisdiction has limited scope to make such an order. There is however an alternative with increasing popularity; mediation. How do you get the most out of mediation in a complex dispute?

 • Shipping Offshore

  2018

 • Shipping Offshore

  2018

  Les vår Shipping Offshore Update Desember 2016

 • Shipping Offshore

  2018

  Dismantling of offshore units

  The number of offshore drilling and production units due to retire has grown substantially as a result of the reduction in drilling activity and the challenge of dismantling offshore units has become increasingly relevant for owners and operators. Cost, liability, selection of a recycling or scrapping yard, as well as corporate social responsibility, are just some of the considerations an owner needs to bear in mind when considering scrapping offshore units.

 • Shipping Offshore

  2018

  Getting ready for the recovery

  It has been a brutal few years in the shipping and offshore markets with over-capacity, declining demand and the dramatic fall in the oil price, all contributing to historically low charter rates and plummeting asset values. It is no wonder that owners and operators in these markets have adopted defensive strategies in recent years.

 • Shipping Offshore

  2018

  Risks of deliberately delaying discharge

  A recent Commercial Court decision in Transgrain Shipping (Singapore) Pte Ltd -v- Yangtze Navigation (Hong Kong) Co Ltd [2016] EWHC 3132 (Comm), has held that a charterer is 100% responsible under the Inter-Club Agreement for damage to cargo arising from an order to the vessel to delay discharge until the receivers were able to pay for the cargo.