Anskaffelser

 • Anskaffelser

  2023

  Når implementeringstiden virker konkurransebegrensende til fordel for eksisterende leverandør – hva bør oppdragsgiver være oppmerksom på?

  Det er naturlig at eksisterende leverandør har et visst konkurransefortrinn når tilsvarende kontrakt skal kunngjøres på nytt. Utgangspunktet er at oppdragsgiver har et innkjøpsfaglig skjønn med hensyn til hva som skal anskaffes og hvilke krav som skal stilles til ytelsen. Oppdragsgiver plikter imidlertid å sikre likebehandling av leverandørene og legge til rette for reell konkurranse i det relevante markedet, jf. de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4.

 • Anskaffelser

  2023

  Hvordan skal oppdragsgiver forholde seg til prisjusteringer som leverandøren krever underveis i avtaleperioden?

  - De aller fleste offentlige oppdragsgivere har trolig mottatt en forespørsel om å justere prisene i en inngått kontrakt. Mange kan være usikre på hvordan slike spørsmål bør håndteres, poengterer spesialist i offentlige anskaffelser, Malene Reinertsen, som har utarbeidet en huskeliste for hva du bør undersøke.

 • Personvern, Immaterialrett, Konkurranserett, Statsstøtte og EU/EØS, Teknologi og digitalisering, Anskaffelser

  2020

  Nye partnere

  Vi har gleden av å meddele at Gry Hvidsten, Hanna Beyer Olaussen og Hanne Zimmer er utnevnt til partnere i Wikborg Rein fra 1. januar 2021.

 • Anskaffelser

  2018

  Tilby hele teamet eller bare den beste senioren?

  KOFA uttaler seg om kravet til klarhet om oppdragsgivers evalueringsmodell. Alle som har levert tilbud i en offentlig anskaffelse av konsulenttjenester hvor det skal evalueres på tilbudt kompetanse er kjent med problemstillingen om man skal beskrive hele teamet inkludert juniorene eller bare de beste seniorene.

 • Anskaffelser

  2018

  Tilbudte egenskaper må dokumenteres i tilbudet

  EU-domstolen følger opp innskjerpingen av at tilbudte egenskaper må dokumenteres i tilbudet.

 • Anskaffelser

  2018

  Tilbudskonkurranse – har KOFA glemt at det skulle være en fleksibel prosedyre?

  Adgangen til å få ettersendt dokumentasjon om oppfyllelse av kvalifikasjonskrav i en tilbudskonkurranse – har KOFA glemt at det skulle være en fleksibel prosedyre?