Bærekraft

 • Bærekraft

  2023

  EU legger frem et lovforslag om netto null i industrien

  Torsdag 16. mars la EU-Kommisjonen frem et lovforslag for å styrke industri som vil være viktig i det grønne skiftet, den såkalte "net zero industry act". Forslaget bygger opp under EUs overordnede mål om å være karbonnøytral i 2050.

 • Selskapsrett, Bærekraft, Kina, Kapitalmarkeder

  2023

  Kvinnedagen 2023: – Vi må kvitte oss med kjønnsstereotypier

  I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen har vi tatt en prat med våre advokater Hedvig Bugge Reiersen, Tonje Hagen Geiran, Xiaomin Qu og Camilla Perona Fjeldstad.

 • Bærekraft

  2023

  Etterlengtet avklaring om EU-taksonomien og norske bygg

  Norsk eiendomsbransje har lenge etterlyst avklaringer rundt hvordan kravene til bærekraftige bygg i EUs taksonomi skal forstås i Norge. Nå gir endelig Kommunal- og distriktsdepartementet viktig veiledning om begrepene primærenergibehov og nesten nullenergibygninger i Norge. Dermed går også startskuddet for jakten på taksonomigodkjenning i norsk eiendomssektor.

 • Bærekraft, Finansiering, Kapitalforvaltning

  2022

  SFDR og Taksonomien trer i kraft i Norge 1. januar 2023

  Tirsdag 20. desember 2022 ble det i statsråd vedtatt at lov om bærekraftig finans, som gjennomfører EU forordning 2019/2088 Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR") og forordning 2020/852 Taksonomiforordningen ("Taksonomien"), skal settes i kraft 1. januar 2023.

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll, Konkurranserett, Finansiering, Finansregulatorisk, Bærekraft

  2022

  Fire nye partnere fra 2023

  Vi er stolte over å kunne presentere Tine Elisabeth Vigmostad, Elise Johansen, Preben Milde Thorbjørnsen og Andreas K. Lund som nye partnere i Wikborg Rein fra 1. januar 2023.

 • Fornybar energi, Bærekraft, Havvind

  2022

  Norwegian Government Launches Tender Rules for Offshore Wind

  On 6 December 2022 the Norwegian Ministry of Petroleum and Energy (the "Ministry") announced that it intends to open the offshore wind tenders for phase one of the Sørlige Nordsjø II area and for the Utsira Nord area in the first quarter of 2023, and published the proposed criteria and format for the tenders.

 • Bærekraft, Shipping Offshore, Teknologi og digitalisering, Fornybar energi og infrastruktur, Havindustrier, Arbeidsrett, Prosedyre

  2022

  Med One Ocean Expedition fra Singapore til Jakarta: – En opplevelse for livet!

  For våre medarbeidere Kamilla Hope Kleppenes og Ingrid Weltzien ble den eksotiske tokten med Statsraad Lehmkuhl i Sørøst-Asia noe de sent vil glemme. Les deres reisebrev og se de flotte bildene fra den fantastiske turen!

 • Bærekraft, Arbeidsrett, Prosedyre

  2022

  Klare for One Ocean Expedition

  Lørdag setter Kamilla Hope Kleppenes og Ingrid Weltzien kursen mot Singapore der de skal gå om bord i Statsraad Lehmkuhl og lære mer om havets viktige rolle for en bærekraftig fremtid.

 • Skatterett, Bærekraft

  2022

  Statsbudsjettets klimaeffekter

  Regjeringen Støre signaliserer i sitt forslag til statsbudsjett for 2023 at de tar flere klimagrep for å kunne levere i henhold til sine klimaforpliktelser. For første gang legges det frem en Klimastatus- og plan, hvor blant annet klimaeffekten av budsjettet fremgår. Her legges det også frem hvordan Norge ligger an til å nå sine kortsiktige klimamål.

 • Bærekraft

  2022

  Fra grønn rapportering til aktiv forretningsutvikling

  Norge står foran en omstilling som mangler sidestykke i moderne tid. ESG-rapportering bidrar til bedre kunnskap om den enkelte virksomhet. Samtidig er det behov for at flere går aktivt til verks for å endre selve forretningsprofilen. Vi vet at næringslivet vil spille en viktig rolle, men hva skal til for å lykkes slik at Norge virkelig blir et foregangsland med lave utslipp?

 • Fornybar energi, Shipping Offshore, Bærekraft

  2022

  Changes to the Norwegian Offshore Energy Act – one step closer

  On 30 September 2022, the offshore energy sector got one step closer to the starting block, as the Government submitted a proposal for changes to the Norwegian Offshore Energy Act to the Norwegian Parliament (the Proposition).

 • Bærekraft, Fornybar energi og infrastruktur, Skatterett

  2022

  Summary of the New US Climate Bill

  After months of wrangling and negotiations, US Congress passed the Inflation Reduction Act of 2022 (the "IRA") last month. The bill contains ground-breaking climate change measures and is projected to lead to USD 370 billion in government investment in renewable energy and climate change programs in the next 10 years. These measures are likely to open significant business opportunities for companies operating in the renewable energy sector.

 • Bærekraft, Olje og gass

  2022

  Klimasøksmål – en global trend

  De siste årene har vi sett en økning i antall rettssaker som gjelder klima. Som kjent ble den norske stat frikjent i Høyesterett i 2020 for brudd på miljøparagrafen i Grunnlovens § 112, etter å ha blitt saksøkt av Greenpeace og Natur og Ungdom i forbindelse med nye utvinningstillatelser i Barentshavet. Saken venter nå behandling i Den europeiske menneskerettsdomstolen.

 • Bærekraft, Immaterialrett

  2022

  Hvordan unngå grønnvasking

  Miljøpåstander som bærekraftige fond, miljøvennlige bomull og grønn elektrisitet, blir stadig hyppigere brukt i markedsføring på tvers av bransjer. Dersom du bruker eller ønsker å bruke miljøpåstander i din markedsføring, er det viktig at du er bevisst på relevante reguleringer. Fravær av for eksempel dokumentasjon som underbygger miljøpåstander vil kunne utgjøre ulovlig markedsføring i form av grønnvasking.

 • Bærekraft, Fornybar energi og infrastruktur, Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll, Compliance og krisehåndtering

  2022

  Dette gjør vi på Arendalsuka 2022

  Nye regler for vindkraft på land, Russland-sanksjoner, og konsekvenser av åpenhetsloven står på agendaen når Wikborg Rein inviterer til tre arrangementer under landets største møteplass for politikk og næringsliv.

 • Bærekraft

  2022

  Derfor markerer vi verdens havdag

  Ifølge FN er 90 prosent av bestanden av store fisker på vei til å bli utarmet og halvparten av korallrevene ødelagt. Blant dem som vil snu utviklingen er One Ocean-ekspedisjonen, og deres støttespillere. Som det eneste advokatfirma, er vi stolt partner i ekspedisjonen. Les mer om verdens havdag nedenfor.

 • Shipping Offshore, Bærekraft

  2022

  Green Shipping – Actions to embrace the transition

  In this seminar we will together with key industry players discuss where we are in the green shipping transition, what we expect as the next steps and what actions we should take to adapt.

 • Bærekraft, Kontraktsrett og entreprise

  2022

  Taksonomiens krav og betydning for eiendomsbransjen

  I dette frokostseminaret skal Elise Johansen, Marius Egeberg og Christian Cederkvist fra Wikborg Rein se nærmere på taksonomien, kravene som oppstilles i taksonomien til aktørene i eiendomsbransjen og betydningen dette vil få for bransjen.

 • Bærekraft, Student

  2022

  Vegard valgte bærekraft, grønn juss og Wikborg Rein

  Vi har tatt en prat med vår advokatfullmektig Vegard Fosso Smievoll (26), som er så brennende opptatt av bærekraft og grønn juss at det faktisk var helt avgjørende i jobbsøkerprosessen.

 • Bærekraft

  2022

  Gass er ikke lenger bare gass

  EU-kommisjonen kom like før jul med andre forslagspakke til "Fit for 55". Denne gangen inneholdt pakken blant annet lovforslag om regulering av det europeiske gassmarkedet.

 • Bærekraft, Shipping Offshore

  2021

  Key aspects of FuelEU Maritime proposal

  On 14 June 2021 the European Commission presented a package of proposals that are aimed at ensuring that the European Union achieves its goals of cutting greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030. The proposals include, among other things, the new FuelEU Maritime initiative and the proposed implementation of the EU Emissions Trading System (the ETS) and the EU Energy Taxation Directive (the ETD) for the shipping sector.

 • Bærekraft, Fornybar energi og infrastruktur, Personvern, Havindustrier, Compliance og krisehåndtering, Teknologi og digitalisering

  2021

  Dette gjorde Wikborg Rein under Arendalsuka

  Den årlige Arendalsuka er ved veis ende. En rekke spennende debatter, frokostseminarer og intervjuer ble gjennomført, og i denne artikkelen får du oversikt over hva Wikborg Rein deltok på.

 • Bærekraft, Fornybar energi og infrastruktur

  2021

  Fit for 55-pakken under European Green Deal

  14. juli lanserte EU-kommisjonen «Fit for 55», en omfattende forslagspakke med energi- og klimalover med 13 forslag som blant annet sikter på avkarbonisering av flere områder innenfor europeisk næringsliv.

 • Fornybar energi og infrastruktur, Bærekraft, Miljørett, Havindustrier

  2021

  Important clarifications for offshore wind in Norway

  On June 8th, the Norwegian Minister for Petroleum and Energy, Tina Bru, announced that the first licenses for development of offshore wind in Norway may be granted in early 2022.

 • Bærekraft, Miljørett, Finansregulatorisk, Fornybar energi og infrastruktur

  2021

  Hva betyr taksonomien for den norske kraftbransjen?

  Onsdag 21. april arrangerte Wikborg Rein og Statkraft et webinar om betydningen av EUs taksonomi for den norske kraftindustrien. Få med deg de viktigste punktene her.

 • Kontraktsrett og entreprise, Bærekraft

  2021

  Hva betyr taksonomien for bygg- og eiendomssektoren?

  Til tross for at EUs Taksonomi i utgangspunktet bare omfatter finansforetak, børsnoterte foretak og foretak med over 500 ansatte, vil regelverket også få betydning for aktører i bygg- og eiendomssektoren. Innsikt i hvordan næringen påvirkes av taksonomien vil derfor være av stor betydning for å allerede nå kunne tilpasse virksomheten til de nye kravene.

 • Bærekraft, Finansregulatorisk, Miljørett

  2021

  Rapporteringsplikter etter offentlighetsforordninger og betydningen for din virksomhet

  I dag, 10 mars 2021, trer reglene for offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren i kraft i EU. Det betyr skjerpede krav til bærekraftsrapportering som også øker i omfang og presisjon. Bakgrunnen for disse kravene er miljømålene som er nedfelt i EUs Green Deal, som blant annet omfatter et klimanøytralt EU innen 2050. For å nå disse målene kreves store investeringer og bruk av både offentlige midler og privat kapital. Flytting av kapitalstrømmen mot grønne investeringer er helt avgjørende om EUs grønne politikk skal lykkes, og det er på denne bakgrunn at skjerpede krav til offentliggjøring og rapportering kommer.

 • Finansregulatorisk, Bærekraft

  2021

  Etterleve bærekraftig finansiering og investeringer (EUs taksonomi)

  Målet med EUs bærekraftige finansstrategi er å omorganisere kapitalstrømmer mot bærekraftige investeringer, håndtere finansiell risiko som følge av klimaendringer og å fremme åpenhet.

 • Finansregulatorisk, Miljørett, Bærekraft

  2021

  En Q&A om bærekraftig finans, ESG og EU Green Deal

  Begrepsavklaringer, hva gjelder i dag, hva er foreslått og hva kommer i fremtiden – og hva betyr det helt konkret for deg?

 • Havindustrier, Fiskeri og havbruk, Bærekraft

  2021

  Rett fra havet

  Elise Johansen er på rett sted til rett tid. Vår nye Specialist Counsel har tidligere vært trainee i Wikborg Rein og senere forsker ved Norsk senter for Havrett ved Universitetet i Tromsø.

 • Bærekraft, Shipping Offshore, Teknologi og digitalisering, Fornybar energi og infrastruktur, Havindustrier

  2020

  Partner til "One Ocean Expedition"

  Wikborg Rein er stolt partner og støtter FNs tiår for havforskning gjennom prosjektet The One Ocean Expedition – en jordomseiling for et bærekraftig hav.

 • Shipping Offshore, Bærekraft, Teknologi og digitalisering, Fornybar energi

  2020

  Blue Economy hovedpartner – Nor-Shipping

  Wikborg Rein har sammen med Gard inngått partnerskap som Blue Economy hovedpartner til Nor-Shipping. Norwegian Energy Partners (NORWEP) og Telenor Maritime blir med som partnere.

 • Business support, Innovasjon og digitalisering, Bærekraft

  2020

  Fra mediebransjen til forretningsjus

  For en som er veldig glad i å møte mennesker, så har det blitt en krevende start i Wikborg Rein for Martin Bentzen. Men han har planer om å ta det igjen snart.

 • Student, Mangfold, Karriere, Samfunnsansvar, Bærekraft

  2020

  Mangfold

  Som et av Norges største og mest internasjonale advokatfirmaer representerer Wikborg Rein mange nasjonaliteter, språk og kulturer. Dette er en av våre styrker når vi jobber bredt med lokale og globale klienter fra ulike land innen alt fra shipping og fornybar energi til teknologi og digitalisering.

 • Bærekraft

  2020

  Vi er miljøfyrtårnsertifisert!

  I Wikborg Rein har vi høyt fokus på hva vi som firma kan gjøre for å ta vare på miljøet. Det er derfor gledelig å meddele at vi nå er sertifisert som Miljøfyrtårn.

 • Shipping Offshore, Bærekraft

  2020

  Green investments in ocean industries

  The intersection between green investments and ocean industries continue to attract increased attention from investors, financiers and companies in search of new business opportunities.

 • Student, Bærekraft

  2020

  Pro bono-seier ble familiegjenforening

  Norske utlendingsmyndigheter behandler hvert år en rekke saker som ender med et avslags- eller utvisningsvedtak. Når klageadgangen i forvaltningen er uttømt, er det få muligheter for en part med begrensede økonomiske ressurser til å få overprøvd vedtaket. Gjennom pro bono-arbeid og samarbeid med Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), en organisasjon som arbeider for å fremme asylsøkers rettssikkerhet i Norge, bistår Wikborg Rein med å få saker behandlet på nytt og da ofte ved domstolsbehandling.

 • Bærekraft

  2019

  Ansvarlig næringsliv

  Vår viktigste ressurs er den kunnskapen som våre medarbeidere sitter på. Kunnskap er makt, og denne makten kan brukes til å utgjøre en positiv forskjell i næringsliv og samfunn.

 • Bærekraft

  2019

  Vår tilnærming til samfunnsansvar

  Wikborg Rein skal jobbe for at vår virksomhet har en positiv påvirkning på samfunnet rundt oss. Det er en selvfølgelighet at vi tilfredsstiller etiske krav og normer og at virksomheten belaster miljøet minst mulig, men vi skal også ta et utvidet ansvar for forhold, saker og mennesker som indirekte kan bli berørt av vår daglige drift.

 • Bærekraft

  2019

  Likestilling og mangfold

  Vi er en del av en konservativ bransje – en bransje som trenger fornyelse. Dette kan et ledende advokatfirma som Wikborg Rein påvirke, og vi vil derfor jobbe målrettet fremover for å dra bransjen i riktig retning.