Capital Markets

 • Capital Markets

  2021

  MAR in force in Norway – reminder

  The Market Abuse Regulation (Regulation(EU)No 596/2014 MAR) comes into force in Norway from 1 March 2021, and Norway will finally have a regime aligned with EU with respect to insider trading and market abuse.

 • Ranking, Financing, Capital Markets, Mergers and Acquisitions, Dispute Resolution, Litigation and Arbitration, Oil and gas, Intellectual Property, Shipping Offshore

  2021

  Top ranked in Chambers Global 2021

  We are happy to announce that it is once again confirmed by Chambers and Partners that Wikborg Rein is top ranked in Chambers Global 2021.

 • Transaksjon, Kapitalmarkeder, Finansregulatorisk, Kapitalforvaltning

  2021

  We have assisted Aeternum Management with the establishment of an alternative investment fund

  Wikborg Rein has assisted Aeternum Management AS (the AIFM) with the establishment of Aeternum Capital AS (the Fund). The management of the Fund will be led by the recognised Vegard Søraunet as CEO and CIO.

 • Capital Markets, Financing

  2021

  What you need to know about the new UK sanctions regime post-Brexit

  As the Brexit transition period has recently come to an end, we highlight below some key differences brought about by the UK's new sanctions regime and what you need to know about the new regime.

 • Kapitalmarkeder

  2020

  Wikborg Rein har bistått BEWi ASA med noteringen på Oslo Børs

  Wikborg Rein har bistått BEWi ASA i forbindelse med noteringen på Oslo Børs og en forutgående rettet emisjon og et offentlig tilbud med bruttoproveny på ca. NOK 92 millioner. Nordea Bank Abp, filial i Norge, og SpareBank 1 Markets AS var tilretteleggere.

 • Fiskeri og havbruk, Kapitalmarkeder

  2020

  Wikborg Rein har bistått The Kingfish Company

  Wikborg Rein har bistått The Kingfish Company N.V. (KING-ME) og tilretteleggerne DNB Markets (sole global coordinator), Arctic Securities, Swedbank Norge og Coöperatieve Rabobank i forbindelse med en rettet emisjon og opptak til handel av selskapets aksjer på Merkur Market.

 • Kapitalmarkeder

  2020

  Endringer i løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

  I forbindelse med at Oslo Børs endrer handelssystem til Optiq, vil det introduseres nye regler for utstedere på Oslo Børs sine markedsplasser. Bakgrunnen for endringene er å harmonisere og tilpasse regelverket til det som gjelder for øvrige markedsplasser i Euronext-konsernet.

 • Kapitalmarkeder

  2020

  Endringer i Børsens opptakskrav

  I forbindelse med at Oslo Børs endrer handelssystem til Optiq, vil det introduseres nye regler for utstedere på Oslo Børs sine markedsplasser. Bakgrunnen for endringene er å harmonisere og tilpasse regelverket til det som gjelder for øvrige markedsplasser i Euronext-konsernet.

 • Kapitalmarkeder

  2020

  Wikborg Rein har bistått Quantafuel ASA

  Wikborg Rein har bistått Quantafuel ASA (QFUEL-ME) i forbindelse med en rettet emisjon med bruttoproveny til selskapet på 602 millioner kroner.

 • Capital Markets, COVID-19

  2020

  Structuring bond buy-backs in declining markets

  Fear of the Corona virus and a plummeting oil price has sent stock markets down and the credit spreads are widening significantly. With investors in sell-off mode issuers can buy back bonds at more attractive spreads, but buy-backs of listed bonds should take into account securities trading regulations and be structured properly.

 • Kapitalmarkeder

  2020

  Grønn bølge i kapitalmarkedet

  Risiko og muligheter knyttet til miljø, sosiale og forretningsetiske forhold ("ESG"), har blitt stadig viktigere for kapitalmarkedet, med særlig oppmerksomhet rundt menneskeskapte klimaendringer. Selskaper med ESG høyt på agendaen og helst med klimafremmende virksomhet, tiltrekker seg investorer og kapital.

 • Kapitalmarkeder

  2019

  Oslo Børs' krav til informasjonsdokument og utvidet melding bortfaller

  Oslo Børs har i dag publisert nye versjoner av løpende forpliktelser for henholdsvis Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market.

 • Shipping Offshore, Capital Markets

  2019

  Teekay shuttle tankers issues the first Nordic maritime green bond

  In early October 2019 Teekay Shuttle Tankers LLC (“Teekay”) successfully placed its USD 125 million inaugural green bond, the first green bond to be issued in the Nordic markets by the maritime industries.

 • Kapitalmarkeder

  2019

  Nye regler om overtakelsestilbud

  Verdipapirlovutvalget under ledelse av Wikborg Rein-partner Filip Truyen har 23. januar 2019 foreslått nye regler om frivillige og pliktige overtakelsestilbud. Forslaget innebærer innstramminger i reglene for gjennomføring av frivillige tilbud. For både frivillige og pliktige tilbud er det foreslått utvidet dispensasjonsadgang for tilbudsmyndigheten (Oslo Børs). Aksepter skal kunne trekkes dersom det fremmes konkurrerende bud. Utvalget ønsker bedre informasjon til markedet i situasjoner der selskaper er gjenstand for spekulasjoner om mulige tilbud, og en kortere periode fra annonsering av frivillige tilbud frem til tilbudet fremmes. Tersklene for tilbudsplikt foreslås videreført.