Compliance

 • Compliance og krisehåndtering

  2019

  Et ansvarlig næringsliv

  Vi vet godt at virksomheter kan ha stor påvirkning på miljø, samfunn og enkeltpersoner. De senere årene har vi imidlertid sett en betydelig utvikling i krav og forventninger til at næringslivet skal opptre ansvarlig. Ansvarlighet og bærekraft opptar stadig flere investorer og selskaper – butikk og etikk blir sammenfallende.

 • Compliance og krisehåndtering

  2019

  Update – Beneficial ownership register act

  In order to fully implement the EU Fourth Anti-Money Laundering Directive, Norway is soon to establish the necessary legal basis for a Beneficial Ownership Register. The EU Fourth Anti-Money Laundering Directive article 30 provides that companies in Member States should obtain and hold information relating to their “Beneficial Owners” and that this information should be reported to a central register.

 • Compliance

  2018

  The new Norwegian anti-money laundering legislation will enter into force 15 October 2018

  The new Norwegian Anti Money Laundering Act was adopted 1 June 2018. A new Regulation, supplementing the Act, was adopted 14 September 2018. Both the Act and Regulation will enter into force 15 October 2018.

 • Compliance og krisehåndtering

  2018

  Ny hvitvaskingslov og -forskrift trer i kraft 15. Oktober 2018

  Forskrifter til ny hvitvaskingslov er vedtatt og det er besluttet at nytt regelverk trer i kraft 15. oktober 2018. Med ny hvitvaskingslov og -forskrift vil Norge implementere sentrale deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv og anbefalingene fra Financial Action Task Force (FATF).

 • Compliance

  2018

  Proposal to parliament – beneficial ownership register act

  Today the Ministry of Finance presented a proposal for a new Beneficial Ownership Register Act. The proposal will implement the EU Fourth Money Laundering Directive chapter III on beneficial ownership information.

 • International sanctions and export control Compliance and crisis management

  2018

  What Do President Trump's Iran Threats Mean for Norwegian Companies?

  At last month's State of the Union address, President Trump called on Congress to "address the fundamental flaws in the terrible Iran nuclear deal". Trump has been attacking the deal, formally known as the Joint Comprehensive Plan of Action (the "JCPOA"), since he began campaigning for the presidency. But this latest statement, made at one of Washington's most important political events and coming on the heels of Trump's January 12 threat to withdraw from the JCPOA, suggests that the president may be closer to taking action. If Trump does decide to end US participation in the JCPOA, how will he do it? And what will this mean for Norwegian companies considering business in Iran?

 • Compliance

  2018

  Should privilege against self-incrimination apply to corporate investigations?

  Privilege against self-incrimination is a fundamental principle that protects witnesses from revealing information which might expose them to an accusation or criminal charge. Many legal systems recognise this privilege, and in Norway the right to protect oneself against self-incrimination is a rule of law. The privilege derives both from the right to a fair hearing as defined in article 95 of Constitution and article 6(1) of the European Convention on Human Rights in addition to article 14(3)g of the United Nations Convention on Civil and Political Rights. In the US the privilege is enshrined in the Fifth Amendment to the Constitution.

 • Compliance

  2018

  Forslag til ny lov om register over reelle rettighetshavere lagt frem for Stortinget

  Regjeringen la i dag frem forslag til en ny lov om register over reelle rettighetshavere i Prop. 109 L (2017-2018). Loven implementerer EUs fjerde hvitvaskingsdirektivs forpliktelse til å opprette et sentralt register over reelle rettighetshavere.

 • International sanctions and export control Compliance and crisis management

  2018

  Considerations for Norwegian Companies after the US Withdrawal from the Iran Nuclear Deal

  On May 8, President Donald Trump announced that the United States would withdraw from the Iran nuclear deal, otherwise known as the Joint Comprehensive Plan of Action ("JCPOA"), and re-impose the sanctions that the US had lifted under the deal. This will have important ramifications for Norwegian companies as the United States will quickly revert to the sanctions regime that existed before the JCPOA.

 • Compliance

  2018

  Update: New money laundering act and new report from FATF

  On Friday 16 February 2018 the Government presented a proposal for a new Anti-Money Laundering Act. The proposal will implement most of the EU Fourth Money Laundering Directive (Directive (EU) 2015/849).

 • Compliance

  2018

  Corporate criminal liability; the impact of an effective compliance program

  An effective compliance program is essential for any business and it needs to be strong, both on paper and in practice. It addition to providing measures to assist companies to prevent, detect and respond to violations of laws and regulations, such programs have an important role to play as part of any defence against corporate criminal investigations and prosecutions.

 • Compliance og krisehåndtering

  2018

  Corporate criminal liability; the impact of an effective compliance program

  An effective compliance program is essential for any business and it needs to be strong, both on paper and in practice. It addition to providing measures to assist companies to prevent, detect and respond to violations of laws and regulations, such programs have an important role to play as part of any defence against corporate criminal investigations and prosecutions.

 • Compliance og krisehåndtering

  2018

  Should privilege against self-incrimination apply to corporate investigations?

  Privilege against self-incrimination is a fundamental principle that protects witnesses from revealing information which might expose them to an accusation or criminal charge. Many legal systems recognise this privilege, and in Norway the right to protect oneself against self-incrimination is a rule of law. The privilege derives both from the right to a fair hearing as defined in article 95 of Constitution and article 6(1) of the European Convention on Human Rights in addition to article 14(3)g of the United Nations Convention on Civil and Political Rights. In the US the privilege is enshrined in the Fifth Amendment to the Constitution.

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll Compliance og krisehåndtering

  2018

  What Do President Trump's Iran Threats Mean for Norwegian Companies?

  At last month's State of the Union address, President Trump called on Congress to "address the fundamental flaws in the terrible Iran nuclear deal". Trump has been attacking the deal, formally known as the Joint Comprehensive Plan of Action (the "JCPOA"), since he began campaigning for the presidency. But this latest statement, made at one of Washington's most important political events and coming on the heels of Trump's January 12 threat to withdraw from the JCPOA, suggests that the president may be closer to taking action. If Trump does decide to end US participation in the JCPOA, how will he do it? And what will this mean for Norwegian companies considering business in Iran?

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll Compliance og krisehåndtering

  2018

  Considerations for Norwegian Companies after the US Withdrawal from the Iran Nuclear Deal

  On May 8, President Donald Trump announced that the United States would withdraw from the Iran nuclear deal.

 • Compliance

  2018

  Status for ny hvitvaskingslov og ny rapport fra FATF

  Regjeringens forslag til ny hvitvaskingslov er nå til behandling i Stortinget. Det er gjennomført åpen høring i Finanskomiteen og frist for avgivelse av komiteens innstilling er 8. mai 2017.