Forsikringsrett

 • Finansregulatorisk, Forsikringsrett

  2022

  Skjerpede krav til forbrukerbeskyttelse ved salg av forsikring

  I denne artikkelen gir Ole Andenæs og Anne-Karin Nesdam en oppdatering vedrørende lovforslag som ble fremmet høsten 2021 og som samlet gjennomfører forsikringsdistribusjonsdirektivet i norsk rett. Ny lov av 22. desember 2021 nr. 163 om forsikringsformidling trådte i kraft 1. januar 2022 sammen med tilhørende forskrifter. Prop. 234 L (2021) ligger fremdeles til behandling i Stortingets justiskomité.

 • Skatterett, Mergers and Acquisitions, Kapitalmarkeder, Forsikringsrett

  2021

  Statsbudsjettet for 2022

  Statsbudsjettet for 2022 er lagt frem av den avtroppende Solberg regjeringen. I dette nyhetsbrevet vil vi kort omtale de viktigste forslagene. En del av forslagene er som forventet basert på tidligere omtale, men noen er nye.