Forsikringsrett

 • Finansregulatorisk, Forsikringsrett

  2021

  Skjerpede krav til forbrukerbeskyttelse ved salg av forsikring

  Nylig kom to lovforslag som samlet gjennomfører forsikringsdistribusjonsdirektivet i norsk rett, og lovforslagene er nå under komitébehandling i Stortinget. I denne artikkelen gir vi en oppsummering av lovforslagene og veien videre.

 • Skatterett, Mergers and Acquisitions, Kapitalmarkeder, Forsikringsrett

  2021

  Statsbudsjettet for 2022

  Statsbudsjettet for 2022 er lagt frem av den avtroppende Solberg regjeringen. I dette nyhetsbrevet vil vi kort omtale de viktigste forslagene. En del av forslagene er som forventet basert på tidligere omtale, men noen er nye.