Handelsrett

  • Handelsrett

    2018

    Praktisk internasjonal handelsrett: Se opp for dobbeltgjengere

    Vi har de senere år sett flere tilfeller av at norske selskaper har inngått kontrakter med tilsynelatende solide utenlandske selskaper, for deretter å finne ut at kontraktsmotparten er et tomt selskap når det blir problemer. Fenomenet er etter vår erfaring særlig utbredt i Asia, der det i mange land kan være krevende for vestlige aktører å få oversikt over selskapshistorikk og finansiell informasjon ved bruk av offentlige kilder.