Handelsrett

 • Handelsrett

  2022

  Ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil

  Den 1. oktober 2022 vil en ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil ("Bilforskriften") tre i kraft. Den nye forskriften er utarbeidet med sikte på å implementere EUs forordning om godkjenning og markedsovervåking av biler med tilhengere til disse (EU) 2018/858 ("Typegodkjenningsforordningen") og sikkerhetsforordningen for motorvogner (EU) 2019/2144 ("Bilsikkerhetsforordningen") i norsk rett. Ikrafttredelsen av Bilforskriften vil blant annet innebære økt markedstilsyn og nye tekniske krav ved typegodkjennelser for biler.

 • Handelsrett

  2021

  Hvordan håndtere tospråklige kontrakter?

  Selskaper som opererer internasjonalt kan ofte møte krav om tospråklige kontrakter i fremmede jurisdiksjoner.

 • Handelsrett

  2020

  Praktisk internasjonal handelsrett – Letters of Intent

  Virksomheter som går i forhandlinger med utenlandske aktører blir ofte bedt om å signere et såkalt Letter of Intent. Med en viss bevissthet rundt den rettslige og praktiske betydningen av et slikt dokument kan både rettslige og praktiske problemer unngås.

 • Statsstøtte og EU/EØS, Finansregulatorisk, Skatterett, Handelsrett, Personvern

  2019

  Brexit – hva nå?

  Etter lørdagens avstemning i Underhuset råder det stor usikkerhet om når, hvordan og på hvilke vilkår Storbritannia trer ut av EU. Storbritannia har søkt om tre måneders utsettelse av brexit-datoen, men EU har ennå ikke tatt stilling til den. En rekke utfall er mulige. Er du forberedt på alle scenarier?

 • Statsstøtte og EU/EØS, Finansregulatorisk, Fiskeri og havbruk, Skatterett, Selskapsrett, Offentlige anskaffelser, Konkurranserett, Handelsrett, Kontraktsrett og entreprise, Personvern, Prosedyre

  2019

  Brexit – hva skjer og konsekvenser

  Etter planen skulle Storbritannia forlate EU 29. mars, men EU aksepterte på toppmøtet 21. mars utsettelse til 22. mai, forutsatt at Storbritannia innen 29. mars godtar den utmeldingsavtalen som ligger på bordet .

 • Handelsrett

  2018

  Praktisk internasjonal handelsrett: Se opp for dobbeltgjengere

  Vi har de senere år sett flere tilfeller av at norske selskaper har inngått kontrakter med tilsynelatende solide utenlandske selskaper, for deretter å finne ut at kontraktsmotparten er et tomt selskap når det blir problemer. Fenomenet er etter vår erfaring særlig utbredt i Asia, der det i mange land kan være krevende for vestlige aktører å få oversikt over selskapshistorikk og finansiell informasjon ved bruk av offentlige kilder.