Internasjonal

  • Internasjonal

    2019

    Innblikk i Wikborg Reins internasjonale kompetanse

    I snart 100 år har Wikborg Rein vært et advokatfirma med øynene rettet utover, og det internasjonale aspektet har alltid stått sentralt i vår visjon. Vi er i dag Norges mest internasjonale advokatfirma.