Kina

  • Kina

    2018

    Stor interesse for Kina

    Partner Tormod Ludvik Nilsen opplever stor interesse for Kina, spesielt innenfor grønn energi.