Restrukturering og konkurs

  • Kontraktsrett og entreprise, Restrukturering og konkurs, Korona

    2020

    Ferdigstillelse av entrepriseprosjekter under koronakrisen

    Med koronautbruddet går norsk bygg- og anleggsbransje en usikker fremtid i møte. I en bransje hvor marginene allerede er pressede, er risikoen for mislighold og påfølgende konkurs hos involverte parter stor.