Ship and rig recycling

  • Resirkulering

    2019

    Resirkulering av skip og rigger

    Salg og flytting av skip og borerigger for destruering og resirkulering er et høyt regulert område som involverer en rekke internasjonale regler, slik som Basel-konvensjonen om grensekryssende bevegelser av farlig avfall: