Sustainability

 • 2021

  Bærekraft

  I de siste årene har kravet til bærekraftig selskapsstyring og ESG fått økt oppmerksomhet i næringslivet og samfunnet som helhet.

 • 2021

  Etterleve bærekraftig finansiering og investeringer (EUs taksonomi)

  Målet med EUs bærekraftige finansstrategi er å omorganisere kapitalstrømmer mot bærekraftige investeringer, håndtere finansiell risiko som følge av klimaendringer og å fremme åpenhet.

 • Bærekraft, Shipping Offshore, Teknologi og digitalisering, Fornybar energi og infrastruktur, Havindustrier

  2020

  Partner til "One Ocean Expedition"

  Wikborg Rein er stolt partner og støtter FNs tiår for havforskning gjennom prosjektet The One Ocean Expedition – en jordomseiling for et bærekraftig hav.

 • Shipping Offshore, Environmental law, Sustainability, Ocean Industries

  2020

  The High North Report – an "ocean of opportunities"?

  On 27 November 2020 the Norwegian government presented a white paper on the High North with the title "People, opportunities and Norwegian interests in the Arctic" (the "High North Report"). The report is the first white paper on the Northern region in nine years, and sets out the government's policy on foreign relations, climate change and environmental concerns, community development, business, infrastructure, transport and safety.

 • Shipping Offshore, Environmental law, Sustainability, Ocean Industries

  2020

  Beefing up emission and fuel standards in the Arctic

  It has been a long time coming, and on 20 November 2020 the 75th session of the IMO Marine Environment Protection Committee (MEPC 75) approved a "ban" on the use and carriage of so-called heavy fuel oil ("HFO") in the Arctic. The new regulation makes amendments to the Polar Code, as implemented in MARPOL. It is expected that the proposed amendments will be formally adopted at the next MEPC session in June 2021. However, more stringent standards have already been proposed by the Norwegian government for the area surrounding Svalbard.

 • Shipping Offshore, Environmental law, Sustainability, Ocean Industries

  2020

  Norwegian ocean management – modern or still very traditional?

  With Jens Evensen in the forefront, Norway was a pioneer in the development of the law of the sea in the 70s. However, the traditional law of the sea as we know it, with its zonal and sectoral approach, is not sustainable. Through the High North Report, the Norwegian government is laying the foundations for what will be Norwegian foreign policy for the next 10 years. Is Norway once again capable of being a pioneer in the development of a modern law of the sea?

 • Shipping Offshore, Bærekraft, Teknologi og digitalisering, Fornybar energi

  2020

  Blue Economy hovedpartner – Nor-Shipping

  Wikborg Rein har sammen med Gard inngått partnerskap som Blue Economy hovedpartner til Nor-Shipping. Norwegian Energy Partners (NORWEP) og Telenor Maritime blir med som partnere.

 • Business support, Innovasjon og digitalisering, Bærekraft

  2020

  Fra mediebransjen til forretningsjus

  For en som er veldig glad i å møte mennesker, så har det blitt en krevende start i Wikborg Rein for Martin Bentzen. Men han har planer om å ta det igjen snart.

 • Student, Mangfold, Karriere, Samfunnsansvar, Bærekraft

  2020

  Mangfold

  Som et av Norges største og mest internasjonale advokatfirmaer representerer Wikborg Rein mange nasjonaliteter, språk og kulturer. Dette er en av våre styrker når vi jobber bredt med lokale og globale klienter fra ulike land innen alt fra shipping og fornybar energi til teknologi og digitalisering.

 • Bærekraft

  2020

  Vi er miljøfyrtårnsertifisert!

  I Wikborg Rein har vi høyt fokus på hva vi som firma kan gjøre for å ta vare på miljøet. Det er derfor gledelig å meddele at vi nå er sertifisert som Miljøfyrtårn.

 • Shipping Offshore, Bærekraft

  2020

  Green investments in ocean industries

  The intersection between green investments and ocean industries continue to attract increased attention from investors, financiers and companies in search of new business opportunities.

 • Student, Bærekraft

  2020

  Pro bono-seier ble familiegjenforening

  Norske utlendingsmyndigheter behandler hvert år en rekke saker som ender med et avslags- eller utvisningsvedtak. Når klageadgangen i forvaltningen er uttømt, er det få muligheter for en part med begrensede økonomiske ressurser til å få overprøvd vedtaket. Gjennom pro bono-arbeid og samarbeid med Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), en organisasjon som arbeider for å fremme asylsøkers rettssikkerhet i Norge, bistår Wikborg Rein med å få saker behandlet på nytt og da ofte ved domstolsbehandling.

 • Bærekraft

  2019

  Ansvarlig næringsliv

  Vår viktigste ressurs er den kunnskapen som våre medarbeidere sitter på. Kunnskap er makt, og denne makten kan brukes til å utgjøre en positiv forskjell i næringsliv og samfunn.

 • Bærekraft

  2019

  Likestilling og mangfold

  Vi er en del av en konservativ bransje – en bransje som trenger fornyelse. Dette kan et ledende advokatfirma som Wikborg Rein påvirke, og vi vil derfor jobbe målrettet fremover for å dra bransjen i riktig retning.

 • Bærekraft

  2019

  Vår tilnærming til samfunnsansvar

  Wikborg Rein skal jobbe for at vår virksomhet har en positiv påvirkning på samfunnet rundt oss. Det er en selvfølgelighet at vi tilfredsstiller etiske krav og normer og at virksomheten belaster miljøet minst mulig, men vi skal også ta et utvidet ansvar for forhold, saker og mennesker som indirekte kan bli berørt av vår daglige drift.