Teknologi og IT-rett

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2019

  US warns of potential sanctions relating to INSTEX and of sanctions on Iranian oil

  US warns of potential secondary sanctions on INSTEX

 • Compliance og krisehåndtering

  2019

  Et ansvarlig næringsliv

  Vi vet godt at virksomheter kan ha stor påvirkning på miljø, samfunn og enkeltpersoner. De senere årene har vi imidlertid sett en betydelig utvikling i krav og forventninger til at næringslivet skal opptre ansvarlig. Ansvarlighet og bærekraft opptar stadig flere investorer og selskaper – butikk og etikk blir sammenfallende.

 • Fiskeri og havbruk

  2019

  Velkommen til Havbruksrettsdagen!

  For sjuende år på rad inviterer Wikborg Rein til Havbruksrettsdagen i Bergen. På arrangementet vil vi ta for oss de seneste trendene innen fiskeri- og havbruk og diskutere aktuelle problemstillinger og utfordringer i bransjen.

 • Innovasjon og digitalisering

  2019

  Vi lanserer digital klientportal

  Nå kan klientene få full oversikt over klientforholdet og dele viktig saksinformasjon i sanntid med advokatene. I tillegg er det mulig å få tilgang på spesialistverktøy som advokatene bruker. Trygt og effektivt i én portal.

 • Innovasjon og digitalisering

  2019

  Vår tilnærming

  I alle våre oppdrag brukes det nå i større eller mindre grad digitale verktøy som standardiserer, profesjonaliserer og strømlinjeformer arbeidsprosesser og samhandling.

 • Statsstøtte og EU/EØS Finansregulatorisk Fiskeri og havbruk Skatterett Selskapsrett Offentlige anskaffelser Konkurranserett Handelsrett Kontraktsrett og entreprise Personvern Prosedyre

  2019

  Brexit – hva skjer og konsekvenser

  Etter planen skulle Storbritannia forlate EU 29. mars, men EU aksepterte på toppmøtet 21. mars utsettelse til 22. mai, forutsatt at Storbritannia innen 29. mars godtar den utmeldingsavtalen som ligger på bordet .

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2019

  Wikborg Reins Trade Compliance & Sanctions Team har nå lansert WR Sanctions Alerts

  WR Sanctions Alerts er en praktisk opplysningstjeneste der vi på en effektiv og nyttig måte opplyser om utviklingen i landspesifikke sanksjonsprogram iverksatt av Norge, USA, EU og FN.

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2019

  US renews legal basis for sanctions against Iran

  On 12 March 2019, the US renewed the legal basis for its sanctions against Iran.

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2019

  US issues updated General License 7A in relation to sanctions against Venezuela

  Last week, we informed that OFAC had issued General Licences 3D and 9C relating to certain Venezuelan bonds and Petroleos de Venezuela S.A. ("PdVSA") securities. Yesterday, OFAC issued yet another General Licence relating to US sanctions against Venezuela.

 • Innovasjon og digitalisering

  2019

  Blant Norges 50 fremste kvinner innen teknologi

  Vår CIO, Mette Ahlquist, er kåret som en av Norges 50 fremste kvinner innen teknologi av Abelia og ODA-Nettverk.

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2019

  Updated General Licenses in relation to the US Sanctions against Venezuela

  Previously, the US President has issued various Executive Orders ("EO"s) to stop the human rights abuses and antidemocratic actions of the regime of Venezuelan President Nicolas Maduro. Various General Licenses, issued by OFAC, do however provide exemptions from the EO provisions in order to minimize the impact on the Venezuelan people and US interests.

 • Innovasjon og digitalisering

  2019

  Digitalt samarbeid

  Innovasjon og nyskaping er svært viktig for å videreutvikle oss som firma og samarbeid med andre aktører tilfører innovasjon tilbake i firmaet vårt. Wikborg Rein samarbeider med flere spennende gründerbedrifter fra både Norge og Storbritannia og har de siste to årene tatt i bruk flere av deres løsninger.

 • Innovasjon og digitalisering

  2019

  Prosjektledelse

  God prosjektplanlegging og gjennomføring har høyt fokus hos oss. Våre kunder skal føle seg trygge på at vi har full kontroll på fremdrift og økonomi i oppdragene, og at det hos oss er forutsigbarhet og transparens i alle prosesser.

 • Innovasjon og digitalisering

  2019

  Korrektur og formatering

  I forbindelse med saker produseres det gjerne store dokumenter eller dokumentsett. Mange dokumenter produseres også av flere personer, og noen blir til gjennom mange runder mellom parter i forbindelse med forhandlinger.

 • Innovasjon og digitalisering

  2019

  eDiscovery verktøy

  eDiscovery verktøy brukes for å søke gjennom og gjennomgå store mengder data. Et typisk bruksområde er på større granskninger eller i konkurransesaker.

 • Innovasjon og digitalisering

  2019

  AI-verktøy

  Gjennomgang av store mengder kontrakter har historisk vært både tids- og ressurskrevende. Vi bruker nå et svært effektivt AI-verktøy som raskt strukturerer de forskjellige typer dokumenter i saken, jurisdiksjoner, valuta, klausuler, samt relevante datapunkter, og presenterer dette i et oversiktlig dashboard.

 • Innovasjon og digitalisering

  2019

  Heldigital i retten

  I større transaksjoner er det ofte behov for finansiering og det skal legges frem en rekke Condition Precedence dokumenter. For å organisere dette arbeidet på mest mulig effektiv måte kan vi gi tilgang på et spesialtilpasset datarom som inneholder transaksjonens CP-liste med ansvarlige, løpende status, og tilgang til å legge inn og godkjenne de relevante dokumentene.

 • Innovasjon og digitalisering

  2019

  Automatisering av maler og dokumenter

  Vi har implementert et markedsledende Knowledge Management System som inneholder våre dokumentmaler, modelldokumenter, eksempeldokumenter og annen relevant faglig dokumentasjon. De viktigste standard dokumenter og maler er automatisert slikt at det er effektivt å generere disse spesifikt for prosjektet og klienten.

 • Innovasjon og digitalisering

  2019

  Dataroom

  Dataroom er en samhandlingsportal hvor dokumenter og kommunikasjon i et prosjekt kan gjøres tilgjengelig for relevante parter.

 • Innovasjon og digitalisering

  2019

  Klientportal

  Vi tilbyr klientportal med digitale tjenester og dokumentarkiv for kunder som benytter oss i flere prosjekter. Alle kontaktpersoner hos kunden kan bruke portalen, men det er mulighet for å styre tilgang til ulike deler av portalen ved behov. Portalen sikrer at våre klienter har god oversikt over sitt kundeforhold og til enhver tid har full tilgang til siste versjon av et dokument eller status på økonomien i prosjektet.

 • Innovasjon og digitalisering

  2019

  Et digitalt advokatkontor

  Digitale verktøy endrer ikke bare måten vi samarbeider med kundene våre på, digitalisering sørger også for at advokatene våre får oppfølging og faglig påfyll på helt nye måter. Nylig holdt vi et foredrag om hvordan Wikborg Rein har jobbet systematisk med digitalisering av våre interne HR-prosesser.

 • Compliance og krisehåndtering

  2019

  Update – Beneficial ownership register act

  In order to fully implement the EU Fourth Anti-Money Laundering Directive, Norway is soon to establish the necessary legal basis for a Beneficial Ownership Register. The EU Fourth Anti-Money Laundering Directive article 30 provides that companies in Member States should obtain and hold information relating to their “Beneficial Owners” and that this information should be reported to a central register.

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2018

  EU renews its Russia sectoral sanctions

  On 21 December 2018, the EU decided to extend its Russia-related sectoral sanctions and export controls for another six months, until 31 July 2019.

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2018

  New US sanctions against Nicaragua

  On 20 December 2018, President Trump signed into law the Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018. Being quite limited in scope, the Act instructs the US to oppose international loans and financial or technical assistance to the Nicaraguan government for projects in Nicaragua, unless the loans are sought for the purposes of addressing basic human needs or promoting democracy in Nicaragua.

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2018

  EU lifts Eritrea sanctions

  On the 10th of December, the EU terminated its sanctions regime against Eritrea.

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2018

  Norway lifts Eritrea sanctions

  Earlier this month, we informed that the UN has lifted its sanctions against Eritrea after nine years as a consequence of the improved political and military situation in the country.

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2018

  UN lifts Eritrea sanctions

  On 14 November 2018, the UN Security Council adopted resolution 2444 (2018) terminating all UN restrictive measures against Eritrea with immediate effect.

 • Compliance og krisehåndtering

  2018

  Ny hvitvaskingslov og -forskrift trer i kraft 15. Oktober 2018

  Forskrifter til ny hvitvaskingslov er vedtatt og det er besluttet at nytt regelverk trer i kraft 15. oktober 2018. Med ny hvitvaskingslov og -forskrift vil Norge implementere sentrale deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv og anbefalingene fra Financial Action Task Force (FATF).

 • Shipping Offshore Resirkulering av skip og rigger

  2018

  Recycling – where ships go to die

  A ship’s life cycle ends with it being dismantled and recycled. Up to 95 % of a ship’s weight is made up of steel, which can be sold and reused. A modern ­recycling process, which also includes the recycling of other materials, can be very efficient and is a positive step towards a greener shipping industry.

 • Compliance og krisehåndtering

  2018

  Corporate criminal liability; the impact of an effective compliance program

  An effective compliance program is essential for any business and it needs to be strong, both on paper and in practice. It addition to providing measures to assist companies to prevent, detect and respond to violations of laws and regulations, such programs have an important role to play as part of any defence against corporate criminal investigations and prosecutions.

 • Compliance og krisehåndtering

  2018

  Should privilege against self-incrimination apply to corporate investigations?

  Privilege against self-incrimination is a fundamental principle that protects witnesses from revealing information which might expose them to an accusation or criminal charge. Many legal systems recognise this privilege, and in Norway the right to protect oneself against self-incrimination is a rule of law. The privilege derives both from the right to a fair hearing as defined in article 95 of Constitution and article 6(1) of the European Convention on Human Rights in addition to article 14(3)g of the United Nations Convention on Civil and Political Rights. In the US the privilege is enshrined in the Fifth Amendment to the Constitution.

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll Compliance og krisehåndtering

  2018

  What Do President Trump's Iran Threats Mean for Norwegian Companies?

  At last month's State of the Union address, President Trump called on Congress to "address the fundamental flaws in the terrible Iran nuclear deal". Trump has been attacking the deal, formally known as the Joint Comprehensive Plan of Action (the "JCPOA"), since he began campaigning for the presidency. But this latest statement, made at one of Washington's most important political events and coming on the heels of Trump's January 12 threat to withdraw from the JCPOA, suggests that the president may be closer to taking action. If Trump does decide to end US participation in the JCPOA, how will he do it? And what will this mean for Norwegian companies considering business in Iran?

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll Compliance og krisehåndtering

  2018

  Considerations for Norwegian Companies after the US Withdrawal from the Iran Nuclear Deal

  On May 8, President Donald Trump announced that the United States would withdraw from the Iran nuclear deal.

 • Fiskeri og havbruk

  2018

  Havbruksrettsdagen 2019

  Hvert år arrangerer Wikborg Reins Bergens-kontor Havbruksrettsdagen i begynnelsen av mai. Halvdagsseminaret er et faglig seminer der målet er å dele og utveksle kunnskap og erfaringer om det regulatoriske innen havbruksretten, og reflektere over bransjen gjennom gode diskusjoner og deling av kunnskap. Seminarets innhold fastsettes etter det som til enhver tid er aktuelt for næringen.