Teknologi og IT-rett

  • Teknologi og IT-rett

    2019

    Kontroversielt forslag til ny lov om Etterretningstjenesten

    Forsvarsdepartementet kunngjorde 12. november 2018 et høringsnotat med forslag til ny lov om Etterretningstjenesten. Den nye loven skal etter planen erstatte Lov om Etterretningstjenesten av 1998.