Shortlistet som "Norway Legal Adviser of the year"


- Vi har hatt et sterkt transaksjonsår der vi har vært involvert i svært mange av de største og mest komplekse transaksjonene. sier leder av Corporate-avdelingen i Wikborg Rein, Ketil E. Bøe.
"The European M&A Awards" går av stabelen i London"  11. desember 2014.

strek

Vi er blant Norges største og ledende aktører innen juridisk transaksjonsrådgivning. Vi har bred erfaring fra nasjonale og internasjonale oppkjøpssituasjoner, auksjonsprosesser, fusjoner og innmatskjøp av noterte og unoterte selskaper. Vi bistår alle typer av transaksjoner, men har spesiell kompetanse innen store, komplekse transaksjoner. I tillegg til M&A- transaksjoner har vi også et svært kompetent næringseiendomsteam med spisskompetanse innen alle rettslige spørsmål knyttet til kjøp og salg av næringseiendom.

Vår internasjonale tilstedeværelse og våre tette internasjonale kontakter gjør at vi ved behov kan tilby særlig tilpasset juridisk bistand i internasjonale prosesser.

Vår transaksjonsbistand er teambasert og hvert team skreddersys til hvert enkelt oppdrag. Teamet består gjerne av advokater med lang transaksjonserfaring og spesialister innen selskapsrettskatterettkonkurranserettfinansiering og arbeidsrett. I tillegg trekker vi inn relevant bransjekompetanse er dette er hensiktsmessig.

Målet er å sikre at vår bistand er løsningsorientert, effektiv og forretningsmessig, solid forankret i jussen.

Wikborg Rein var det advokatfirmaet med flest transaksjoner på over 100 mill dollar i 2012 i følge Mergermarket. Vi er også høyt rangert av de internasjonale ratingbyråene Legal500 og Chambers & Partners.

Du kan lese mer om vårt M&A team her og vårt næringseiendomsteam her.

M&A

Næringseiendom

Kapitalmarkeder