Bryggerikvartal AS kjøp av Bryggeriet på Lillehammer


Bryggerikvartalet er en kontor-, restaurant- og forretningseiendom fordelt på flere bygg med utleibart areal på ca. 20.500 kvm. De største leietakerne er NAV, Skatt Øst Restco, Visma og Norconsult.

Wikborg Rein har bistått kjøper med forhandlingene, utforming av kjøpsdokumentasjon, samt ved selve gjennomføringen av transaksjonen.