Digital Trainee

Er du jusstudent med interesse for teknologi? Søk på Digital Trainee i dag!

Den teknologiske utviklingen reiser mange nye og spennende spørsmål. Kunnskap om og interesse for teknologi blir stadig viktigere i arbeidshverdagen vår. Wikborg Rein, DNB-advokatene og AVO har derfor gått sammen om å skape et nytt og spennende traineeprogram for jusstudenter: Digital Trainee!

Målet er å gi jusstudenter et innblikk i en advokathverdag som preges av samspillet mellom teknologi og juss.

Du behøver ikke være teknologiekspert for å bli Digital Trainee. Vi ønsker oss studenter som er interesserte, motiverte og som liker nye utfordringer.

Digital Trainee-programmet varer over 12-18 måneder, hvor du hvert semester gjennomfører et fire til seks ukers opphold hos ett av de tre firmaene.

Tror du Digital Trainee kan være noe for deg? Send oss en søknad i dag!