Digital Trainee

Er du jusstudent med interesse for teknologi? Da er Digital Trainee noe for deg!

Den teknologiske utviklingen reiser mange nye og spennende spørsmål. Kunnskap om og interesse for teknologi blir stadig viktigere i arbeidshverdagen vår. Wikborg Rein, DNB-advokatene og AVO har derfor gått sammen om å skape et nytt og spennende traineeprogram for jusstudenter: Digital Trainee!

Målet er å gi jusstudenter et innblikk i en advokathverdag som preges av samspillet mellom teknologi og juss.

Du behøver ikke være teknologiekspert for å bli Digital Trainee. Vi ønsker oss studenter som er interesserte, motiverte og som liker nye utfordringer.

Digital Trainee-programmet varer over tre semestre, hvor du hvert semester gjennomfører et fire til seks ukers opphold hos ett av de tre firmaene.

Tror du Digital Trainee kan være noe for deg eller er du bare nysgjerrig? Kom på kick-off for Digital Trainee 29. august 2019 kl. 19.00 hos DNB!