Nyheter

 • Fornybar energi og infrastruktur

  2023

  Onshore wind power – increased local influence

  On 13 January 2023, the Norwegian Government issued a consultation paper with a proposal for changes to the licensing process for onshore wind power projects. The main take-away is that the proposal will significantly increase the municipalities' influence over new projects, as new municipal planning and zoning requirements must be concluded before a specific wind power project may be granted a license in accordance with the Energy Act.

 • Arbeidsrett

  2023

  Arbeidsrett: Endringer arbeidsgivere må kjenne til

  Det skjer for tiden betydelige endringer på det arbeidsrettslige området og det kan være vanskelig å ha en fullstendig oversikt. I dette nyhetsbrevet gir vi en oppsummering av de viktigste hendelsene innenfor arbeidsretten i siste del av 2022 samt hvilke endringer som trer i kraft i 2023.

 • Samfunnsansvar

  2023

  Rapport fra Barnas Havarikommisjon viser mangler i rettssikkerheten til barn

  Denne uken lanserte Stine Sofie Stiftelsen rapporten Barnas Havarikommisjon der vi har bistått med det juridiske grunnlaget. Rapporten viser store mangler i rettssikkerheten til barn som er utsatt for vold og overgrep.