Nyheter

 • Karriere

  2021

  Vil du jobbe med kommunikasjon i et av Norges største advokatfirmaer?

  Vi ser etter en dyktig digital innholdsprodusent med stor interesse for norsk og internasjonalt næringsliv. Du vil jobbe med et bredt spekter av kommunikasjons- og markedsfaglige oppgaver i et dynamisk og fagsterkt miljø. Stillingen byr på stort selvstendig ansvar og inngår i markedsavdelingen som samarbeider tett med alle deler av virksomheten. Hos oss får du være med på en spennende reise i et internasjonalt advokatfirma i sterk medvind.

 • Arbeidsrett

  2021

  Hvilken betydning får forbudet mot religiøs diskriminering for arbeidsgivere?

  Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr blant annet diskriminering på grunn av religion og livssyn, og dette forbudet har nær sammenheng med menneskerettigheter som beskytter religionsfrihet. Hvilken betydning har så dette i arbeidsforhold?

 • Finansregulatorisk, Kapitalforvaltning

  2021

  AIFMD II – Forslag til nytt direktiv er klart

  Europakommisjonen publiserte 25. november utkast til endring av Alternative Investment Fund Managers Directive (omtalt som AIFMD II). Forslaget til nytt direktiv inneholder viktige endringer for forvaltere av alternative investeringsfond og dets tjenesteytere, men også for forvaltere av UCITS-fond (ordinære verdipapirfond). Wikborg Rein inviterer til seminar for å presentere de viktigste endringene.