Nyheter

 • Teknologi og digitalisering

  2023

  Moderniseringsdirektivet – Et sterkere vern for forbrukere

  Den siste tiden har EU introdusert en lang rekke med ny lovgivning tilpasset den digitale utviklingen og endringene Europa står ovenfor. Direktiv 2019/2161, også kjent som Moderniseringsdirektivet, eller på engelsk "the Omnibus Directive", bringer med seg endringer til flere forbrukerverndirektiver, som igjen vil medføre endringer i flere norske lover, herunder markedsføringsloven, angrerettloven, avtaleloven, pakkereiseloven og tjenesteloven.(1)

 • Bærekraft

  2023

  Etterlengtet avklaring om EU-taksonomien og norske bygg

  Norsk eiendomsbransje har lenge etterlyst avklaringer rundt hvordan kravene til bærekraftige bygg i EUs taksonomi skal forstås i Norge. Nå gir endelig Kommunal- og distriktsdepartementet viktig veiledning om begrepene primærenergibehov og nesten nullenergibygninger i Norge. Dermed går også startskuddet for jakten på taksonomigodkjenning i norsk eiendomssektor.

 • Fornybar energi og infrastruktur

  2023

  Onshore wind power – increased local influence

  On 13 January 2023, the Norwegian Government issued a consultation paper with a proposal for changes to the licensing process for onshore wind power projects. The main take-away is that the proposal will significantly increase the municipalities' influence over new projects, as new municipal planning and zoning requirements must be concluded before a specific wind power project may be granted a license in accordance with the Energy Act.