Hopp til hovedinnholdet

Innovasjon og digitalisering

I et stadig mer digitalisert næringsliv kan vi ikke bare snakke om fremtidens løsninger. Vi må levere dem nå. Innovasjon og digitalisering ligger derfor i kjernen av Wikborg Reins forretningsstrategi, og våre kunders behov er utgangspunktet for de nye digitale løsningene vi tar i bruk. Gjennom solide partnerskap og samarbeid med relevante teknologi og innovasjonsmiljøer jobber vi kontinuerlig med å forbedre våre interne prosesser for å gi økt verdi i tjenestene vi levere til våre kunder.

Wikborg Rein leverer topp kvalitet kombinert med den nyeste og mest effektive teknologien på markedet. Vi kan tilby automatiserte kontrakter og dokumenter, AI-baserte løsninger for gjennomgang av kontraktstyper og prosjektledelse gjennom markedsledende løsninger. Innenfor flere av våre områder kan vi effektivt behandle store mengder data ved hjelp av markedsledende eDiscovery-verktøy.

3874
elektroniske signaturer i 2022
406
aktive klientportaler
1411
brukere av klientportal
Portalen sikrer at våre klienter har god oversikt over sitt kundeforhold og til enhver tid har full tilgang til siste versjon av et dokument eller status på økonomien i prosjektet.

WR Collab

Alle våre digitale verktøy er samlet og tilgjengelig i WR Collab. WR Collab er en digital tjeneste der vi samler våre digitale produkter på et sted med fokus på kundens behov. Produktene vi tilbyr gjennom denne plattformen er tilgjengelig gjort for å gi økt verdi og bedre samhandling med våre kunder. Vårt arbeid med digitalisering ligger primært innenfor 3 hovedområder:

  • Klientportal og samhandling
  • Prosjektverktøy
  • Dokumentautomatisering

Les mer om WR Collab

Våre digitale produkter

Les artikler om IT-kontrakter og IT-anskaffelser

Cover image of article "Moderniseringsdirektivet – Et sterkere vern for forbrukere"
02.02.2023

Moderniseringsdirektivet – Et sterkere vern for forbrukere

Den siste tiden har EU introdusert en lang rekke med ny lovgivning tilpasset den digitale utviklingen og endringene Europa står ovenfor. Direktiv 2019/2161, også kjent som Moderniseringsdirektivet, eller på engelsk "the Omnibus Directive", bringer med seg endringer til flere forbrukerverndirektiver, som igjen vil medføre endringer i flere norske lover, herunder markedsføringsloven, angrerettloven, avtaleloven, pakkereiseloven og tjenesteloven.

Cover image of article "3 – Digital Markets Act: Mer rettferdige digitale markeder"
15.11.2022

3 – Digital Markets Act: Mer rettferdige digitale markeder

EUs nye forordning om åpne og rettferdige markeder i den digitale sektoren, Digital Markets Act ("DMA"), har trådt i kraft i EU. I dag er det et fåtall store plattformer globalt som i stor grad påvirker rammeverket for innovasjon, forbrukervalg og konkurranse i digitale markeder. Enkelte særlig store plattformer fungerer som såkalte portvoktere ("gatekeepers"). Gjennom å fastlegge plikter og forbud for slike portvoktere, søker de nye reglene å sikre rettferdig konkurranse i digitale markeder og å gi brukere større valgfrihet. DMA gir også EU-kommisjonen hjemmel for å ilegge sanksjoner som er sterkt påvirket av de sanksjonene EU har på konkurranserettsområdet.

Cover image of article "2 – Digital Services Act: Et tryggere digitalt rom"
26.10.2022

2 – Digital Services Act: Et tryggere digitalt rom

EUs nye forordning Digital Services Act søker å skape et tryggere digitalt rom for innbyggere og virksomheter. Forordningen skal legge til rette for en større grad av demokratisk kontroll og tilsyn av internettbaserte plattformer (online plattformer), og redusere risikoen for manipulasjon, feilinformasjon og ulovlig innhold.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner