Hopp til hovedinnholdet

Bærekraft i Wikborg Rein

De siste årene har bærekraft blitt satt høyere opp på agendaen for selskaper over hele verden, dette gjelder også for oss. Forpliktelse til bærekraft er helt avgjørende for vår fremtidige suksess og for at vi kan fortsette å være et av de ledende advokatfirmaene. Vårt bærekraftsarbeid har gjennom årene tatt mange ulike former, blant annet har vi bistått mennesker og selskaper i nød, for eksempel økonomisk eller med pro bono juridisk støtte.

Våre interne retningslinjer

I nøyaktig 100 år har Wikborg Rein tilbudt våre tjenester til klienter over hele verden. I løpet av denne tiden har vi blitt et av Norges største og ledende advokatfirmaer, og med dette følger naturligvis et stort ansvar. Med hovedkontor i Norge, og ansatte i London, Singapore og Kina er det avgjørende at vi hele tiden opererer i henhold til regelverket og retningslinjene til advokatforeningene i disse landene, i tillegg til internasjonalt vedtatte lover og regler, blant annet OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper.

Våre interne etiske retningslinjer (PDF) går lenger enn kravene fra Advokatforeningen, og våre ansatte er blant annet underlagt strenge krav for investeringer. I tillegg har vi en streng praksis hva gjelder inngåelse, gjennomføring og avslutning av oppdrag.

Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger før vi inngår klient- og leverandørforhold, og våre eksterne etiske retningslinjer (Supplier Code of Conduct (English, PDF)) stiller krav til alle våre samarbeidspartnere og leverandører.

Vi har etablert varslingsrutiner for brudd på våre etiske retningslinjer. Alle arbeidsgivere i Norge har en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Se vår likestillingsredegjørelse for 2023 her.
 

Vi har i tillegg etablert et omfattende risiko- og kvalitetssystem (R&Q-system) med formål å sikre at risiko og kvalitet styres på riktig måte i våre kontorer og praksisområder. R&Q-systemet sikrer også at styringen av risiko og kvalitet er koordinert og gjennomført på en enhetlig måte i hele virksomheten, og at det avsettes tilstrekkelig ressurser til dette arbeidet. Følgende policyer støtter opp om vårt interne R&Q-arbeid:

Ekstern klagemulighet

Ved eventuell klage på oppdraget eller salæret, bes dette først tatt opp med en av Wikborg Reins advokater, fortrinnsvis den som er ansvarlig advokat på saken. Eventuelt kan klage rettes til Advokatforeningens disiplinærorganer for å vurdere om oppdraget er utført i overensstemmelse med de fastsatte regler for god advokatskikk

Wikborg Reins bærekraftsrapport

Bærekraftsrapporten gir et innblikk i hvordan vi jobber med bærekraft, hva som er våre vesentlige temaer og hvordan vi det siste året har jobbet for å minske vårt fotavtrykk og bidra til det grønne skiftet sammen med våre klienter.

Les hele rapporten (PDF, engelsk)

UN Global Compact

I 2020 signerte vi en avtale med UN Global Compact (UNGC) – et frivillig initiativ for å integrere bærekraftsprinsipper og iverksette tiltak i Wikborg Rein som støtter FNs bærekraftsmål. Dette innebærer at vi som selskap har forpliktet oss til å levere på disse bærekraftsprinsippene.

Les mer om vårt medlemskap i UN Global Compact her

Vi er miljøfyrtårnsertifisert

I Wikborg Rein har vi høyt fokus på hva vi som firma kan gjøre for å ta vare på miljøet. Vi har et bevisst forhold til vårt fotavtrykk og har miljøvennlige rutiner og mål for at vår virksomhet skal bli enda mer bærekraftig. Vi stiller høye krav til oss selv og våre samarbeidspartnere, og sammen vil vi bidra til en bærekraftig hverdag.

3.5 %
sykdomsfravær
24
nasjonaliteter
40 %
mål om lik kjønnsfordeling i partnerutnevnelser
Vårt arbeid innen samfunnsansvar har opp gjennom tidene tatt en rekke former. Hovedmålet har hele tiden vært å støtte mennesker i nød via dyktige organisasjoner, for eksempel med finansiell støtte eller gjennom pro-bono juridisk bistand.

Samfunnsansvar

Vi skal jobbe for at vår virksomhet har en positiv påvirkning på samfunnet rundt oss. Vi støtter gode initiativer med både pro-bono-arbeid og finansiell støtte, inkludert Helsingforskomiteen og Stine Sofies Stiftelse.

Les mer om våre samarbeidspartnere her

Fageksperter på bærekraft, klima og miljø

Bærekraft er et strategisk forretningsområde for Wikborg Rein. Derfor har vi et eget team som jobber kun med dette, i tillegg til at bærekraft er integrert i alle firmaets fagområder.

Les mer om vår rådgivning innen bærekraft

Vil du vite mer om vårt interne bærekraftsarbeid?

Les artikler om Wikborg Rein

07.05.2024

Velkommen til oss i Wikborg Rein-huset i Bergen!

Fra og med denne uken har vi gleden av å endelig åpne dørene til våre nye, flotte lokaler i Baneveien 16.

15.02.2024

Wikborg Rein topprangert i Chambers Global 2024

Det er med stor glede vi kan annonsere at vi nok en gang er blitt topprangert i den årlige kåringen Chambers Global, og befester posisjonen som Norges mest internasjonale advokatfirma.

23.01.2024

Nye partnere i Stavanger og Oslo

Vi er glade for å kunne ønske velkommen Andreas Myrstad og Per Kristian Ramsland til Wikborg Reins partnerskap.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner