Bærekraft i Wikborg Rein

De siste årene har bærekraft blitt satt høyere opp på agendaen for selskaper over hele verden, dette gjelder også for oss. Forpliktelse til bærekraft er helt avgjørende for vår fremtidige suksess og for at vi kan fortsette å være et av de ledende advokatfirmaene. Vårt bærekraftsarbeid har gjennom årene tatt mange ulike former, blant annet har vi bistått mennesker og selskaper i nød, for eksempel økonomisk eller med pro bono juridisk støtte.

Våre etiske retningslinjer

I nøyaktig 100 år har Wikborg Rein tilbudt våre tjenester til klienter over hele verden. I løpet av denne tiden har vi blitt et av Norges største og ledende advokatfirmaer, og med dette følger naturligvis et stort ansvar. Med hovedkontor i Norge, og ansatte i London, Singapore og Kina er det avgjørende at vi hele tiden opererer i henhold til regelverket og retningslinjene til advokatforeningene i disse landene, i tillegg til internasjonalt vedtatte lover og regler, blant annet OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper.

Våre interne etiske retningslinjer går lenger enn kravene fra Advokatforeningen, og våre ansatte er blant annet underlagt strenge krav for investeringer. I tillegg har vi en streng praksis hva gjelder inngåelse, gjennomføring og avslutning av oppdrag.

Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger før vi inngår klient- og leverandørforhold, og våre eksterne etiske retningslinjer (Supplier Code of Conduct ) stiller krav til alle våre samarbeidspartnere og leverandører.

Vi har etablert varslingsrutiner for brudd på våre etiske retningslinjer.

Bærekraftsrapportering

I 2020 signerte vi en avtale med UN Global Compact (UNGC) – et frivillig initiativ for å integrere bærekraftsprinsipper og iverksette tiltak i Wikborg Rein som støtter FNs bærekraftsmål. Dette innebærer at vi som selskap har forpliktet oss til å levere på disse bærekraftsprinsippene.

Les vår Communication on Progress her

3.5%
sykdomsfravær
23
nasjonaliteter
40%
mål om lik kjønnsfordeling i partnerutnevnelser
Vårt arbeid innen samfunnsansvar har opp gjennom tidene tatt en rekke former. Hovedmålet har hele tiden vært å støtte mennesker i nød via dyktige organisasjoner, for eksempel med finansiell støtte eller gjennom pro-bono juridisk bistand.

Samfunnsansvar

Vi skal jobbe for at vår virksomhet har en positiv påvirkning på samfunnet rundt oss. Vi støtter flere gode initiativer med både pro-bono-arbeid og finansiell støtte; Helsingforskomiteen, Stine Sofies Stiftelse og One Ocean Expedition.

Les mer om våre tre samarbeidspartnere her

Fageksperter på bærekraft, klima og miljø

Bærekraft er et strategisk forretningsområde for Wikborg Rein. Derfor har vi et eget team som jobber kun med dette, i tillegg til at bærekraft er integrert i alle firmaets fagområder.

Les mer om vår rådgivning innen bærekraft

Vil du vite mer om vårt interne bærekraftsarbeid?

Les artikler om Wikborg Rein

Cover image of article "Ti år som bransjens mest attraktive arbeidsgiver"
24.05.2023

Ti år som bransjens mest attraktive arbeidsgiver

For tiende år på rad rangerer jusstudentene Wikborg Rein som det advokatfirmaet de helst ønsker å jobbe i.

Cover image of article "Innblikk i Wikborg Reins internasjonale kompetanse"
21.04.2023

Innblikk i Wikborg Reins internasjonale kompetanse

I 100 år har Wikborg Rein vært et advokatfirma med øynene rettet utover, og det internasjonale aspektet har alltid stått sentralt i vår visjon. Vi er i dag Norges mest internasjonale advokatfirma. I denne artikkelen blir du bedre kjent med noen av våre medarbeidere fra kontorene i Norge som har hatt kortere eller lengre opphold ved våre utekontorer.

Cover image of article "Wikborg Rein om bord på Statsraad Lehmkuhl"
20.04.2023

Wikborg Rein om bord på Statsraad Lehmkuhl

Forrige uke, under One Ocean Week, var fokuset på bærekraftig bruk av havet og mange var i Bergen for å delta på møter og konferanser.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner