Hopp til hovedinnholdet

Fikk første bevillingssak første arbeidsdag

08.10.2020

Patrick Oware hadde hørt rykter om at man raskt får bevillingssakene sine hos Wikborg Rein, men aldri hadde han trodd at det skulle gå så fort.

Patrick er 25 år gammel og kommer fra Tromsø. Etter at han var ferdig med studiene flyttet han til Oslo for å starte som advokatfullmektig hos oss. For Patrick har det aldri vært noen tvil hvor han skulle starte sin karriere. Etter å ha møtt representanter fra Wikborg Rein og vært trainee hos flere firmaer - inkludert våre kontorer i Oslo og Bergen - var han sikker på at dette var firmaet han ville starte i.

– Jeg ble utrolig glad da jeg fikk jobbtilbud hos Wikborg Rein. Det var som en drøm som gikk i oppfyllelse. Det internasjonale aspektet med kontorer i utlandet, klientene, høyt fagnivå, samt at det er mange unge mennesker her, har gjort at jeg ikke har vært i tvil om at det var her jeg ville jobbe.

Patrick forteller at han har hatt en bratt læringskurve den første tiden i firmaet. Han jobber nå på avdelingen for konkurranse og anskaffelser.

– Det har vært noen veldig lærerike måneder. Jeg har lært mye nytt om det å være advokatfullmektig, men også rent faglig. Det skyldes særlig at jeg ikke har jobbet med disse rettsområdene tidligere. Det er høyt tempo og mye spennende som skjer hele tiden.

Patrick fortsetter: – Jeg jobber med konkurranserett, offentlige anskaffelser og statsstøtte. Det er veldig interessant. Man jobber tett opp mot aktørene i markedet. Når det skjer noe, er vi der. En blir helt fra starten nærmest kastet ut i dels ukjente rettsområder og bransjeområder, noe som er både interessant og svært lærerikt.

Første bevillingssak på rekordtid

De aller fleste advokatfullmektiger hos oss får bevilling etter to år og har da hatt sine tre rettssaker. Bare timer etter at Patrick satte seg på sitt nye kontor, fikk han beskjeden om at han hadde fått sin første bevillingssak.

– Det var helt utrolig! Jeg tror jeg hadde vært her i ca. to timer før fadderen min kom inn på kontoret og sa at de hadde en sak til meg. Da var det bare å hive seg i gang og skrive tilsvar med én gang, sier Patrick.

Saken gjelder salg av fast eiendom hvor Wikborg Rein representerer selger og hans forsikringsselskap. Kravet gjelder påståtte avvik ved boligen. Hovedforhandlingene er planlagt tidlig 2021.

Gjennom studier og praksisplasser har Patrick allerede fått erfaring innen prosedyre.

– Vi hadde en del prosedyreøvelser i løpet av studiet i Tromsø, og jeg har hatt praksisplass hos Sør-Trøndelag tingrett. I tillegg har jeg vært med en del i retten gjennom tidligere traineeopphold hos andre advokatfirmaer, herunder Regjeringsadvokaten. Dette har gjort at jeg ikke nødvendigvis er så nervøs for selve hovedforhandlingen, men det å være prosessfullmektig i en sak fra stevning tas ut og frem til det potensielt foreligger dom i saken er nytt.

Flere gode støttespillere

Å være fersk advokatfullmektig og få en sak så raskt, kan være skremmende. Heldigvis har Patrick flere støttespillere han kan lene seg mot.

– Jeg jobber ikke alene på saken. Jeg får all hjelp jeg skulle ha behov for av Kaspar Nygaard Thommessen, og i tillegg kontrollerer og kvalitetssikrer Kaare Andreas Shetelig prosesskrivene før de går ut av huset. Det er veldig godt å ha noen å støtte seg på, både med tanke på de prosessuelle reglene, men også den materielle jussen.

Patrick fortsetter: Det som er så fint her, er at det ikke bare er Kaspar og Kaare jeg kan spørre om hjelp fra. Det er mange med verdifull erfaring og kunnskap i firmaet som alltid har tid til å gi råd når jeg trenger det.

Kaare Andreas Shetelig har vært ansvarlig for bevillingssakene i firmaet i 10 år. Han fører en liste over de som er fullmektiger og sørger for en rettferdig fordeling av sakene som kommer inn.

– Det var nok litt tilfeldig at Patrick fikk sin første sak så raskt, men gjennomgående sørger vi for at våre fullmektiger får sine tre bevillingssaker i løpet av de to første årene her. Patrick er et talent vi ser frem til å følge videre, og vi er trygge på at han vil gjennomføre sin første bevillingssak på en strålende måte, forteller Kaare.

Forfattere
Profile image of Patrick Oware
Patrick Oware
Fast advokat
E-post pko@wr.no
Profile image of Kaare Andreas Shetelig
Kaare Andreas Shetelig
Partner
E-post kas@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner