Hopp til hovedinnholdet

Fra kveldssekretær til fullmektig

24.09.2020

Fra kveldssekretær og resepsjonist til trainee, og fra trainee til oppgaveskrivende. Christian A. Cederkvist har vært en del av Wikborg Rein helt siden starten av jusstudiet, og i januar 2021 starter han som advokatfullmektig hos oss.

Christian er 25 år gammel og kommer fra Nøtterøy utenfor Tønsberg. På spørsmål om hva som var hans inspirasjon til å begynne på jusstudiet, viser Christian til at utdannelsen ville åpne dørene for mange spennende muligheter i fremtiden. Dessuten likte han tanken på at man fikk en yrkestittel gjennom jusstudiet.

Et innblikk i firmakulturen

– Jeg startet som kveldssekretær etter å ha gått på jussen i et halvt år. Jeg var ikke veldig kjent med advokatfirmaene i Oslo eller advokatbransjen generelt, men hadde sett Wikborg Rein ved flere anledninger, blant annet som sponsor av fadderuken og andre arrangementer. Jeg husker også en utrolig god forelesning Ola Ø. Nisja holdt om kontrollansvaret på første semester. At han nå er én av to dyktige partnere på teamet jeg skal begynne i, er veldig gøy!

Å jobbe som kveldssekretær og resepsjonist hos Wikborg Rein har gitt Christian et godt innblikk i firmakulturen og menneskene.

– Det er først og fremst menneskene i Wikborg Rein som har gjort at jeg har trivdes så godt i firmaet. Dette ble tydelig allerede da jeg jobbet i resepsjonen. De ansatte tok seg god tid til å bli kjent med meg. Jeg ble også invitert med på fotballtreninger, fredagspilser, julebord, firmaturer og andre sosiale arrangementer, som gjorde at jeg raskt følte meg inkludert. Wikborg Rein er dessuten et utrolig raust firma. Det legges til rette for at alle ansatte skal ha det fint både på jobb og på fritiden. Menneskene og denne rausheten bidro til å skape en lojalitet til firmaet lenge før jeg i det hele tatt hadde blitt tilbudt stilling som fullmektig.

Trainee

Etter å ha kommet halvveis i jusstudiet, søkte Christian seg inn som trainee i Wikborg Rein. Totalt har han hatt tre traineeopphold hos oss, og alle gangene har han jobbet i kontrakts- og entrepriseavdelingen.

– Jeg visste at firmaet har stor ekspertise på kontraktsrett, tvist og prosedyre, og synes også selv at dette virket spennende å jobbe med. Som trainee fikk jeg jobbe mye innenfor disse områdene, samtidig som jeg også påtok meg oppgaver innen andre fagområder og hjalp til der det trengtes. Jeg trivdes veldig godt som trainee – så godt at jeg gjerne ville være det i tre perioder. Siden jeg fikk jobbe i det samme teamet i alle tre periodene, har jeg blitt godt kjent med menneskene her. Det har gitt meg en nokså klar idé om hvordan det vil bli å jobbe her som fullmektig.

Skriveplass hos Wikborg Rein

Christian er nå på sitt siste semester av jussen og skriver masteroppgave om ulovfestet kontraktshjelperansvar. Et tema Lars Erik Berild Schjeide i kontrakts- og entreprise-teamet satte ham på sporet av.

– Det kom en ny dom i sommer som aktualiserer temaet og drar rettsutviklingen videre. I forlengelsen av denne avgjørelsen, kan det reises flere entrepriserettslige spørsmål. Det er særlig spørsmål knyttet til entreprenørens erstatningsansvar for sin kontrakthjelpers skadeforvoldende handling på byggherrens eiendom jeg vil undersøke nærmere, forteller han.

Christian fortsetter:– Det er veldig fint å ha skriveplass hos Wikborg Rein. Rammene er virkelig lagt til rette for et godt skrivesemester og terskelen for å stikke innom advokater for å slå av en prat eller snakke om oppgaven, er veldig lav. Jeg vet at dørene alltid er åpne, og at jeg kan stille spørsmål når som helst. I tillegg til det har jeg tilgang til et stort bibliotek, noe som er svært viktig når jeg skriver oppgave. Jeg må jo også innrømme at det ikke er feil med både frokost, lunsj og middag hver dag. At jeg sitter i samme etasje som teamet jeg skal begynne i som fullmektig, gir meg dessuten anledning til å bli enda bedre kjent med disse før jeg begynner.

Vi ønsker deg lykke til med masteroppgaven og gleder oss til å ønske deg velkommen som advokatfullmektig i januar 2021!

Forfattere
Profile image of Marie Roksund
Marie Roksund
Leder Marked og Kommunikasjon
E-post mrs@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner