Hopp til hovedinnholdet

Kvinner i jussen: Therese Trulsen

07.03.2022

Vi feirer den internasjonale kvinnedagen 8. mars og har spurt noen av våre kvinnelige advokater på tvers av våre kontorer i inn- og utland om hvordan det er å være en kvinnelig advokat i dag. Denne gangen har vi snakket med Therese Trulsen, senioradvokat og Chief Representative ved vårt kontor i Shanghai.

Shanghai, 08.03.2022: Siden 2017 har Therese Trulsen vært på vårt Shanghai-kontor. Hun er tilknyttet firmaets avdeling for Corporate, Finance & Tax, og jobber hovedsakelig med cross border-saker knyttet til Norden og Kina, herunder internasjonal M&A, compliance og selskapsrett.

Har du en kvinnelig rollemodell i ditt felt?

– Å se Toril Marie Øie bli utnevnt til høyesterettsjustitiarius som første kvinne i Norges høyesterett i 2016, var meningsfylt for meg. Det er viktig at kvinner kan nå alle stillinger innenfor det juridiske feltet.

Hvordan er det å være en kvinnelig advokat i dag?

– Jeg har sett forbedringer i løpet av mine åtte år som advokat. Trenden er tydelig, det er en økning i antall kvinnelige advokater som deltar på møter og et økt antall kvinner på senioradvokat- og partnernivå. De siste årenes fokus på ubevisst partiskhet samt klienters krav om at advokatfirmaer skal levere på likestilling kan ha bidratt til denne endringen.

Kan du komme på en historie fra studiene dine eller karrieren der det å være kvinne enten var til fordel for deg eller var en utfordring?

– Noen ganger har jeg tenkt at motpartens advokat eller deres klienter, eller deres kunder, har blitt overrasket over at jeg som senioradvokat også er kvinne. I møter har jeg for eksempel blitt bedt om å servere te, da det antas at jeg er assistenten. Det kan imidlertid noen ganger være en fordel, siden overraskelsen ofte er en ekstra fordel i forhandlinger.

Hva er ditt beste råd for andre kvinnelige advokater?

– Stol på kunnskapen din og våg å si ifra. Som et eksempel får jeg noen ganger inntrykk av at noen kvinnelige advokater er redde for å gi uttrykk for en mening eller en idé med mindre de vet alle mulige vinkler, mens deres mannlige kollegaer kanskje ikke er like motvillige. Personlig vurderte jeg å la være å søke på denne stillingen i Shanghai siden jeg ikke oppfylte tre av de fem kravene som er listet opp i stillingsbeskrivelsen. Heldigvis endte jeg opp med å søke etter å ha identifisert andre grunner til hvorfor jeg burde vurderes, og jeg ble også veldig motivert av muligheten.

Hva bør advokatfirmaer etter din mening gjøre for å rekruttere og beholde kvinnelige advokater?

– Alle advokater, menn og kvinner, er enkeltpersoner med ulik bakgrunn og behov, og det er viktig å se og verdsette personen. For de fleste advokater er det imidlertid et behov i disse dager for fleksibilitet for å opprettholde balanse mellom arbeid og privatliv. Det er også viktig å ha forbilder man kan relatere seg til, og for noen kvinnelige advokater vil det bety å se og høre fra kvinnelige partnere. Andre bra initiativer inkluderer veiledning av junioradvokater.

Forfattere
Profile image of Marie Roksund
Marie Roksund
Leder Marked og Kommunikasjon
E-post mrs@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner