Hopp til hovedinnholdet

Vi samarbeider med Stine Sofies Stiftelse om å etablere Barnas Havarikommisjon

Article cover image
27.11.2022

Barn og unge som blir utsatt for vold og overgrep har for dårlig rettsvern. Barnas Havarikommisjon sitt mål er å styrke deres rettssikkerhet og å belyse og gi konkrete innspill på problemstillingene barn og unge står i.

Allerede nå kan vi avsløre at årets rapport vil belyse kritiske forhold rundt varslingsregler, barn på hemmelig adresse og samvær etter vold. Barnas Havarikommisjon vil være barnas juridiske stemme inn til politikerne. Første rapport vil lanseres 24. januar 2023.

Stine Sofies Stiftelse har i 22 år jobbet for å styrke barns rettssikkerhet. På veien har vi erfart at loven har mange blindsoner, og at barn sjelden blir hørt i prosessene.


- Vi er svært tilfredse med å få med et solid advokatfirma som kan bidra med sin faglige kompetanse, sier generalsekretær Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse, her sammen med Wikborg Reins COO, Heidi Skuterud.
- Vi er svært tilfredse med å få med et solid advokatfirma som kan bidra med sin faglige kompetanse, sier generalsekretær Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse, her sammen med Wikborg Reins COO, Heidi Skuterud.

- Vi er svært tilfredse med å få med et solid advokatfirma som kan bidra med sin faglige kompetanse, sier generalsekretær Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse. På de to siste ti-årene har stiftelsen fått endret mye sammen med lovgivende politikerne, men med et styrket lag vil vi få til mer, sier hun.

- Dette er et viktig arbeid. Som samarbeidspartnere for stiftelsen er vi glade for å kunne bidra til en systematisering av disse erfaringene med fokus på systemfeil og juridiske svakheter. Forhåpentligvis vil kommisjonens arbeid gi grunnlag for endringer til det bedre, uttaler Finn Bjørnstad, Managing Partner i Wikborg Rein.

  • En årlig rapport som retter søkelyset på rettssikkerheten for barn og unge utsatt for vold og overgrep.
  • Rapporten vil inneholde forslag til rettsområder som må utredes og prioriteres og som vil styrke rettssikkerheten til barn og unge utsatt for vold og overgrep.
  • Rapporten lanseres 24. januar i Oslo og er utarbeidet av Stine Sofies Stiftelse i samarbeid med advokatfirmaet Wikborg Rein.
  • Juridiske rådgivere Endre Bendixen og Line Duesund Svendsen i Stine Sofies Stiftelse, er ansvarlig for rapporten. Stiftelsen får bistand fra advokater og advokatfullmektiger i advokatfirmaet Wikborg Rein; blant annet partnerne Jørgen Vangsnes og Fredrik Gisholt.
  • Advokatfirmaet bistår med å utrede både gjeldende rett, forholdet til Norges internasjonale forpliktelser og de lovtekniske sidene av potensielle endringsforslag som kan styrke rettssikkerheten til voldsutsatte barn.

Stine Sofies Stiftelse arbeider for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn og unge, ivareta de som er utsatt og for å styrke deres rettigheter. Stine Sofie Senteret er et nasjonalt kurs- og mestringssenter for barn og unge som er utsatt for vold og overgrep. Senteret tar årlig imot 500 barn og unge fra hele landet. Stine Sofies Stiftelse har i dag 60 ansatte og holder til i Grimstad.

Wikborg Rein er et av Norges største advokatfirmaer med ca. 375 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore og Shanghai. Wikborg Rein er et fullservice forretningsadvokatfirma med spesialkompetanse innenfor et bredt spekter av fagområder og bransjer. Mange av firmaets advokater har også bakgrunn fra påtalemyndighet, domstoler og andre offentlige myndigheter som gir oss en verdifull kompetanse og erfaring til å være en god samarbeidspartner med Stine Sofies Stiftelse.

Forfattere
Profile image of Finn Bjørnstad
Finn Bjørnstad
Partner
E-post fbj@wr.no
Profile image of Heidi Skuterud
Heidi Skuterud
COO
E-post hsk@wr.no
Profile image of Marie Roksund
Marie Roksund
Leder Marked og Kommunikasjon
E-post mrs@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner