Hopp til hovedinnholdet

Arendalsuka: Hvordan sikre at vannkraften beholder og øker fleksibiliteten for å balansere kraftsystemet?

I samarbeid med Fornybar Norge inviterer vi til et arrangement på Arendalsuka der vi retter søkelyset på vannkraft.

Dato fra14.08.2024 – 14.00
Dato til14.08.2024 – 15.30
StedClarion Hotel Tyholmen, Lille Torungen

Hvordan skal vi sikre at vannkraften beholder sin unike evne til å balansere kraftsystemet og samtidig dempe flommer? Hvordan skal vi legge til rette for at vi kan få mer og ikke mindre fleksibilitet fra vannkraften i fremtiden?

Den fleksible vannkraften skaper verdier gjennom å balansere kraftsystemet og har stor betydning for å dempe flommer og begrense flomskader.

Samtidig innføres nye reguleringer og restriksjoner gjennom nye lover, forskrifter og enkeltvedtak, som kan redusere fleksibiliteten. Den nye styringsmekanismen for forsyningssikkerhet og enkeltvedtak om revisjon av konsesjonsvilkår er eksempler på dette.

Regjeringen lanserte nylig en stortingsmelding om flom og skred der de varsler at de skal være restriktive med å innføre magasinrestriksjoner, der slike restriksjoner svekker evnen til flomdemping. I tillegg vil EUs og Norges klimamål medføre en betydelig økning av uregulerbar kraft, som styrker betydningen av den fleksible vannkraften.


Program

  • Innledning ved ordstyrerne, Katrin Lervik, Fornybar Norge og Tormod L. Nilsen, Wikborg Rein.
  • Om kraftsystemets behov for fleksibilitet og vannkraftens bidrag, nå og i fremtiden. Nordisk effektbalanse ved NVE. 
  • Styringsmekanismen, prosess og resultat, hvorfor var det viktig å få en styringsmekanisme som ivaretar vannkraftens fleksibilitet? ved Caroline Skaar Landsværk, Wikborg Rein. 
  • Erfaringer med nye manøvreringsrestriksjoner kontra behovet for mer fleksibilitet og flomdemping, ved Hafslund Kraft. 
     

Paneldiskusjon:

Hvordan ivaretar vi vannkraftens fleksibilitet? Hvordan vil NVE følge opp føringene i flommeldingen om å være restriktive med å innføre restriksjoner i manøvreringsreglement i fremtidige revisjoner. Hvorfor er fleksibilitet viktig for kraftsystemet i tillegg til flomdemping?

Kontaktpersoner
Profile image of Tormod Ludvik Nilsen
Partner, Global Head of Renewable Energy
E-post tln@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner