Hopp til hovedinnholdet

Arendalsuka: Sanksjoner mot Russland - avdekking av omgåelsesstrategier

I denne panelsamtalen vil panelet vurdere problemstillinger rundt omgåelse av sanksjoner sett fra ulike perspektiver. Aage Borchgrevink fra Den Norske Helsingforskomite vil bli bedt om å gi en innledende beskrivelse av hvorfor sanksjonsomgåelse er problematisk og hvilken betydning det har for Russlands evne til å fortsette sin krigføring i Ukraina at det tilføres varer, teknologi og penger som et direkte resultat av sanksjonsomgåelse. Videre vil Vegard Pedersen, avsnittsleder kontraetterretning i PST bli bedt om å beskrive konkret hvordan omgåelsesforsøk skjer, samt si litt om PSTs tilnærming til håndheving av sanksjonsomgåelse. Vi vil deretter høre fra Harriet E. Berg, direktøren av det ferske Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner (DEKSA), som formelt opprettes fra 1. januar 2025 for å kaste lys over deres rolle som blant annet regelverkseier, forvalter av unntaksbestemmelser og ansvarlig for eksportkontroll. Vi vil også få næringslivsperspektivet, med særlig fokus på hvordan det jobbes for å unngå at bedrifter blir brukt som ledd i omgåelsesforsøk eller uaktsomt selv omgår sanksjoner. Håkon Stalheim Meldahl fra Wikborg Rein vil belyse sanksjonsomgåelse som rettslig fenomen, og grensedragningen mot knyttet til forretningsetikk og omdømme. Avslutningsvis vil vi plukke opp igjen et par hovedpunkter som deltagerne har vært inne på og be de ulike personene kommentere på eventuelle uttalelser de er uenige i eller ønsker å diskutere nærmere. Samtalen modereres av Wikborg Rein.

Dato fra15.08.2024 – 11.00
Dato til15.08.2024 – 11.45
StedTorvet 3, Arendal
Kontaktpersoner
Profile image of Håkon Stalheim Meldahl
Specialist Counsel

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner