Hopp til hovedinnholdet

EkteFellen - hvem blir neste par ut?

Wikborg Rein og Corporate Communications inviterer til frokostseminar. Hvordan forholde seg til regelverket for håndtering av innsideinformasjon og interessekonflikter? Hva gjelder for nærståendes aksjehandel? Hva bør virksomheter og enkeltpersoner gjøre for å unngå å havne i en gråsone knyttet til aksjehandel? Og hvordan jobber mediene i å avdekke sakene som truer politikernes posisjoner, og ektefellenes disposisjoner?

Dato fra28.09.2023 – 06.15
Dato til28.09.2023 – 07.30
StedWikborg Rein, Dronning Mauds gate 11

Huitfeldt/Flem- og Solberg/Finnes-sakene har gjort håndtering av innsideinformasjon og aksjehandel mer aktuelt enn noensinne. Begrepsforvirringen i debatten er stor, og det synses som aldri før om tolkningen av lovverket.

Hva sier egentlig lovverket om innsideinformasjon? Kan husstandsmedlemmer pålegges restriksjoner? Hvilket ansvar har den ansatte eller tillitsvalgte for sine nærmestes aksjehandel? Hvilke kontrollspørsmål bør du stille deg selv, dine ansatte og dine nærmeste? Finnes det noen "best practice"? Hvordan jobber mediene for å avdekke disse sakene, og hvem er neste par som går i "ektefellen".

Program

06.15 06.45:

Frokost serveres

06.45 07.30:

Vi har fått med oss følgende bidragsytere:

  • Ole Andenæs, partner i Wikborg Rein
  • Bård Bjerkholt, kommentator i Dagens Næringsliv
  • Thomas Frantsvold, seniorrådgiver i Corporate Communications og tidligere leder av Dagens Næringslivs nyhetsredaksjon
Kontaktpersoner

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner