Hopp til hovedinnholdet

Game changer: snart kan fond yte kreditt i Norge

Det er politisk enighet i EU om et endringsdirektiv til AIFMD, det såkalte AIFMD 2. Dette vil blant annet gi alminnelig adgang for alternative investeringsfond til å yte kreditt i bedriftsmarkedet. Med dette vil en ny aktivaklasse bli tilgjengelig for norske alternative investeringsfond og deres investorer. Såkalt "direct lending" fra andre enn banker og forsikringsselskaper har lenge vært vanlig i store deler av Europa og USA, men har vært mindre synlig i det norske markedet. Dette skyldes det strenge finansieringsmonopolet i Norge. Vi tror at direct lending for alvor vil gjøre sitt inntog i Norge i kjølvannet av AIFMD 2, og bli en "game changer" for det norske kredittmarkedet – både for långivere og låntakere.

Dato fra05.12.2023 – 11.00
Dato til05.12.2023 – 11.45
StedWebinar

Wikborg Rein inviterer til webinar for en nærmere gjennomgang av de nye reglene som gir fond adgang til å yte kreditt, samt veien videre for norsk implementering av AIFMD 2.

Vi vil også gjennomgå andre, sentrale endringer i AIFMD, blant annet:

  • Krav til forvalteres organisering av egen virksomhet
  • Nye (og mer omfattende krav) til utkontraktering
  • Regimet for «undue costs»
  • Nyanser i reglene for distribusjon av fond
  • Nye krav til risikostyring
  • Rapporteringskrav
  • Nærmere om reglene for AIFer som skal yte lån, herunder særregler for forvaltningen av slike fond.

Webinaret vil avholdes av Ole Andenæs, Stian Tande Mortensen og Jens Fredrik Bøen, som alle har lang erfaring med kapitalforvaltning og finansregulatoriske problemstillinger, og er blant landets fremste eksperter på alternative investeringsfond og regelverket tilknyttet forvaltning av disse.

Kontaktpersoner
Profile image of Ole Andenæs
Partner
E-post oea@wr.no
Profile image of Jens Fredrik Bøen
Specialist Counsel
E-post jfb@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner