Hopp til hovedinnholdet

Manuduksjon i forvaltningsrett

I samarbeid med Wikborg Rein arrangerer Fagstyret en eksamensrettet forelesning i forvaltningsrett som særlig er relevant for JUS2211!

Dato fra21.05.2024 – 08.15
Dato til21.05.2024 – 10.00
StedDomus Juridica, auditorium 2

Tema for den eksamensrettede forelesningen er gyldigheten av forvaltningsvedtak. I forelesningen går Vangsnes gjennom de forskjellige ugyldighetsgrunner, men også den bredere ugyldighetsvurderingen som for hver enkelt kategori av ugyldighetsgrunner skal foretas før man kan konstatere at et vedtak er ugyldig.

I forelesningen trekker han også linjene til den korresponderende, men ikke sammenfallende, læren om domstolsprøving av forvaltningsvedtak.

Det er Jørgen Vangsnes, partner i Wikborg Rein, som skal holde manuduksjonen. Jørgen har betydelig erfaring innenfor prosedyre og tvisteløsning. Han har høy kompetanse innen prosedyreoppdrag og rådgivning, særlig innen komplekse kontraktstvister og erstatningsrett, IT- og teknologirelaterte tvister og offentlig rett. Jørgen har også møterett for Høyesterett.

Forelesningen er åpen for alle. Vi gleder oss til å se deg!

Kontaktpersoner

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner