Hopp til hovedinnholdet

Sanksjons- og hvitvaskingsdagen – Økt risiko i en usikker verden

Det siste året har vært preget av økt konflikt, krig og destabilisering. I tillegg til den fortsatte eskaleringen i sanksjoner mot Russland, endres også driverne for økonomisk kriminalitet og hvitvasking. Et stadig mer krevende trussel- og risikobilde gir skjerpede forventninger til at selskaper evner å se ulike risikoer i sammenheng og jobbe helhetlig med compliance.

Dato fra15.02.2024 – 12.00
Dato til15.02.2024 – 15.20
StedNasjonalmuseet, Brynjulf Bulls plass 3, Oslo eller digitalt

På dette halvdagsseminaret vil amerikanske sanksjonsmyndigheter (OFAC), britiske sanksjonsmyndigheter (OFSI), amerikanske eksportkontrollmyndigheter (BIS), og EU-kommisjonen dele sine forventninger til virksomhetenes forebyggende arbeid, og hvordan man kan se sanksjonscompliance og anti-hvitvasking i sammenheng. Norske myndigheter vil dele sine perspektiver på sanksjoner, den siste tidens geopolitiske utvikling og dagens trusselbilde, mens representanter fra næringslivet vil gå mer konkret inn på hvordan dette treffer norske virksomheter og utfordringer de møter i praksis.

Første del av programmet vil være på engelsk og Chatham House Rules skal følges. Første del er også stengt for presse. Andre del av programmet vil være på norsk.

Program

10.30:

Registrering

11.00:

«Velkommen og innledning til dagens tema», med Tine Elisabeth Vigmostad and Kristin Nordland Brattli, Wikborg Rein.

11.05:

Dagens geopolitiske utfordringer og hvordan dette kan påvirke Norge og norske næringslivsinteresser, ved statssekretær Eivind Vad Petersson, Utenriksdepartementet

11.15:

«Siste nytt fra EU i kampen mot sanksjonsomgåelse og oppdatering om viktige temaer for energi- og maritim sektor» med Adela Kabrtova, EU Commission, DG FISMA, Sanctions Unit. 
(digitalt innlegg)

11.35:

«Updates to the Oil Price Cap Regime – UK Perspective» with James Mclennan of the Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI), HM Treasury, United Kingdom. 
(digitalt innlegg)

11.55:

«Bruk av tradisjonelle sanksjons- og antihvitvaskingsverktøy for å avsløre og hindre brudd på eksportkontroll-lovgivning» med Roger Calderone, US Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (BIS).

12.15:

«OFAC Sanctions Updates and Considerations for Non-U.S. Persons» med Jessica Rhee and Elizabeth Scott, U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC). 
(digitalt innlegg)

12.35:

Pause med lett servering

13.00:

«Trusselbildet som det norske samfunnet står overfor - Nasjonal trusselvurdering 2024. Innsikt knyttet til terrorisme og terrorfinansiering.», med Kjersti Bagle fra Finansiell innhenting, Politiets sikkerhetstjeneste (PST). NB! Dette foredraget vil kun holdes for dem som følger seminaret fysisk.

13.15:

«Det norske perspektivet på sanksjoner, inkludert den siste tidens utviklingen i Midtøsten. », med Martin Sørby fra Rettsavdelingen, Utenriksdepartementet.

13.35:

«Utfordringer for norske næringslivsinteresser i dagens geopolitiske landskap», med Odin Johannessen fra Næringslivets sikkerhetsråd.

13.50:

«Når ulike risikoområder smelter sammen - hvordan se dem hver for seg og i sammenheng?», med Audun Kolstad Wiig og Karine Rasmussen fra Group AML, DNB.

14.10:

Avsluttende bemerkninger ved Tine Elisabeth Vigmostad og Kristin Nordland Brattli, Wikborg Rein.

Foredragsholdere

Profile image of Eivind Vad Petersson

Eivind Vad Petersson

Statssekretær for

Utenriksminister

Profile image of Adela Kabrtova

Adela Kabrtova

EU Commission, DG FISMA

Sanctions Unit

Profile image of James Mclennan

James Mclennan

The Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI)

HM Treasury, United Kingdom

Profile image of Roger Calderone

Roger Calderone

US Department of Commerce

Bureau of Industry and Security (BIS)

Profile image of Jessica Rhee

Jessica Rhee

U.S. Department of the Treasury

Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Profile image of Elizabeth Scott

Elizabeth Scott

U.S. Department of the Treasury

Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Profile image of Kjersti Bagle

Kjersti Bagle

Finansiell innhenting

PST

Profile image of Martin Sørby

Martin Sørby

Rettsavdelingen

Utenriksdepartementet

Profile image of Odin Johannessen

Odin Johannessen

Direktør

Næringslivets sikkerhetsråd

Profile image of Audun Kolstad Wiig

Audun Kolstad Wiig

T&S Sanctions and Fraud Prevention MGMT

DNB Bank ASA

Profile image of Karine Mørk Rasmussen

Karine Mørk Rasmussen

Group AML

DNB Bank ASA

Profile image of Kristin Nordland Brattli

Kristin Nordland Brattli

Partner

Wikborg Rein

Profile image of Tine Elisabeth Vigmostad

Tine Elisabeth Vigmostad

Partner

Wikborg Rein

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner