Hopp til hovedinnholdet

Bærekraftsrapportering

I 2020 signerte vi en avtale med UN Global Compact (UNGC) – et frivillig initiativ for å integrere bærekraftsprinsipper og iverksette tiltak i Wikborg Rein som støtter FNs bærekraftsmål. Dette innebærer at vi som selskap har forpliktet oss til å levere på disse bærekraftsprinsippene.

Som en del av medlemskapet vårt i UNGC leverer Wikborg Rein hvert år en Communication on Progress (COP), som demonstrerer vår fremgang og innsats innenfor de fire kjerneområdene menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, anti-korrupsjon og miljø. For 2022 ble COP levert i form av vår egen bærekraftsrapport (engelsk, PDF).

  • Menneskerettigheter: Wikborg Rein støtter og respekterer de internasjonale menneskerettighetene og skal påse at vi ikke på noen som helst måte medvirker til brudd på disse. Gjennom vår globale tilstedeværelse er vi både direkte og indirekte eksponert for etisk risiko, og som advokater har vi både muligheten til og ansvaret for å minske slik risiko
  • Arbeiderrettigheter: De ansatte er Wikborg Reins viktigste ressurs, og de ansattes organisasjonsfrihet blir alltid respektert. Vi har nulltoleranse for barnearbeid, tvangsarbeid, trakassering og diskriminering.
  • Anti-korrupsjon: Det er advokatens plikt å fremme rettferdighet og forhindre urett. Å bekjempe enhver form for korrupsjon, er ikke bare vår moralske forpliktelse, men også nedfelt i våre etiske retningslinjer som alle ansatte i Wikborg Rein skal følge.
  • Miljø: Wikborg Rein støtter en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer og skal gjøre det vi kan for å ivareta vårt miljøansvar. Vi oppmuntrer til utvikling og deling av miljøvennlig teknologi, og har fokus på å ta i bruk teknologidrevne løsninger der vi kan.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner