Hopp til hovedinnholdet

Samfunnsansvar

Vi skal jobbe for at vår virksomhet har en positiv påvirkning på samfunnet rundt oss. Vi støtter flere gode initiativer med både pro bono-arbeid og finansiell støtte; inkludert Helsingforskomiteen og Stine Sofies Stiftelse. Les mer om våre samarbeidspartnere her.

Den norske Helsingforskomité

En samarbeidspartner innen samfunnsansvar som vi har hatt i årevis er Helsingforskomiteen, en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettigheter i Norge og internasjonalt.

Den norske Helsingforskomité støtter mennesker og organisasjoner som forsvarer menneskerettigheter og demokrati i sine hjemland, dokumenterer misbruk og gir juridisk støtte til ofre. Gitt Wikborg Reins langvarige representasjon av ukrainske statseide enheter, er vi spesielt fokusert på å finne måter å støtte Ukraina og ukrainere mot russisk aggresjon.

Vi tilbyr dem både juridiske pro bono-tjenester og finansiell støtte. I 2022 bisto vårt sanksjonsteam Helsingforskomiteen med den juridiske analysen i en rapport om menneskerettighetssanksjoner

Les rapporten her (PDF, engelsk)

Stine Sofies Stiftelse

En av våre nyere samarbeidspartnere innen samfunnsansvar er Stine Sofies Stiftelse, en ideell organisasjon som ble etablert etter Baneheia-saken i 2000, da to unge jenter ble voldtatt og drept i Kristiansand.

Hvert år utsettes to av ti barn for vold. Stine Sofies Stiftelse arbeider for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn og unge, ivareta de som er utsatt og for å styrke deres rettigheter. Stiftelsen har i dag 60 ansatte og holder til i Grimstad.

I januar 2023 lanserte stiftelsen sin første Barnas Havarikommisjon, der vi bistod med det juridiske grunnlaget. Rapporten viser store mangler i rettssikkerheten til barn som er utsatt for vold og overgrep. 

Vi bistår stiftelsen med både juridiske pro bono-tjenester og finansiell støtte. Vi bistår med å undersøke både gjeldende lov, forholdet til Norges internasjonale forpliktelser og de lovgivende aspektene ved potensielle endringsforslag som kan styrke den juridiske beskyttelsen av barn som utsettes for vold.

Les flere artikler om Samfunnsansvar

20.09.2023

Fikk lære mer om Stine Sofies Stiftelses viktige arbeid

Hvert år får 500 vold- og overgrepsutsatte barn og deres familier besøke Stine Sofies senter i Grimstad for å få et glimt av normalitet i en krevende hverdag – og et håp om en bedre fremtid når de kommer hjem.

25.01.2023

Rapport fra Barnas Havarikommisjon viser mangler i rettssikkerheten til barn

Denne uken lanserte Stine Sofie Stiftelsen rapporten Barnas Havarikommisjon der vi har bistått med det juridiske grunnlaget. Rapporten viser store mangler i rettssikkerheten til barn som er utsatt for vold og overgrep.

27.11.2022

Vi samarbeider med Stine Sofies Stiftelse om å etablere Barnas Havarikommisjon

Barn og unge som blir utsatt for vold og overgrep har for dårlig rettsvern. Barnas Havarikommisjon sitt mål er å styrke deres rettssikkerhet og å belyse og gi konkrete innspill på problemstillingene barn og unge står i.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner