Samfunnsansvar

Vi skal jobbe for at vår virksomhet har en positiv påvirkning på samfunnet rundt oss. Vi støtter flere gode initiativer med både pro-bono-arbeid og finansiell støtte; Helsingforskomiteen, Stine Sofies Stiftelse og One Ocean Expedition. Les mer om våre tre samarbeidspartnere her.

Den norske Helsingforskomité

En samarbeidspartner innen samfunnsansvar som vi har hatt i årevis er Helsingforskomiteen, en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettigheter i Norge og internasjonalt.

Den norske Helsingforskomité støtter mennesker og organisasjoner som forsvarer menneskerettigheter og demokrati i sine hjemland, dokumenterer misbruk og gir juridisk støtte til ofre. Gitt Wikborg Reins langvarige representasjon av ukrainske statseide enheter, er vi spesielt fokusert på å finne måter å støtte Ukraina og ukrainere mot russisk aggresjon.

Vi tilbyr dem både juridiske pro bono-tjenester og finansiell støtte. I 2022 bisto vårt sanksjonsteam Helsingforskomiteen med den juridiske analysen i en rapport om menneskerettighetssanksjoner

Les rapporten her (PDF, engelsk)

Stine Sofies Stiftelse

En av våre nyere samarbeidspartnere innen samfunnsansvar er Stine Sofies Stiftelse, en ideell organisasjon som ble etablert etter Baneheia-saken i 2000, da to unge jenter ble voldtatt og drept i Kristiansand.

Hvert år utsettes to av ti barn for vold. Stine Sofies Stiftelse arbeider for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn og unge, ivareta de som er utsatt og for å styrke deres rettigheter. Stiftelsen har i dag 60 ansatte og holder til i Grimstad.

I januar 2023 lanserte stiftelsen sin første Barnas Havarikommisjon, der vi bistod med det juridiske grunnlaget. Rapporten viser store mangler i rettssikkerheten til barn som er utsatt for vold og overgrep. 

Vi bistår stiftelsen med både juridiske pro bono-tjenester og finansiell støtte. Vi bistår med å undersøke både gjeldende lov, forholdet til Norges internasjonale forpliktelser og de lovgivende aspektene ved potensielle endringsforslag som kan styrke den juridiske beskyttelsen av barn som utsettes for vold.

One Ocean Expedition

Ifølge FN er 90 prosent av bestanden av store fisker på vei til å bli utarmet og halvparten av korallrevene ødelagt. Blant dem som vil snu utviklingen er One Ocean-ekspedisjonen, og deres støttespillere. Som det eneste advokatfirma, er vi stolt partner i ekspedisjonen; En jordomseiling for et bærekraftig hav.

Formålet og viktigheten av prosjektet One Ocean Expedition (OOE) er å skape oppmerksomhet og dele kunnskap om havets viktige rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.

I løpet av 19 måneder skal det 116 år gamle skole- og forskningsskipet Statsraad Lehmkuhl seile jorden rundt. Avreise skjer fra Arendal under Arendalsuka i august 2021. Videre seiler skipet via 36 ulike byer, inkludert Singapore og Shanghai, med ankomst i Bergen i mai 2023.

Skipet er oppgradert med det siste innen hav- og klimaforskningsteknologi og vil til enhver tid være bemannet av fagpersoner fra ulike felt som vil forske og overvåke havet og dele funn de 55 000 nautiske milene turen varer. I havn fungerer skipet som møtested for konferanser, forretningsmøter og sosiale sammenkomster.

To av våre ansatte har også fått muligheten til å delta på den eksotiske tokten fra Singapore til Jakarta i Indonesia

Les også: Derfor markerer vi verdens havdag

Les flere artikler om Samfunnsansvar

Cover image of article "Rapport fra Barnas Havarikommisjon viser mangler i rettssikkerheten til barn"
25.01.2023

Rapport fra Barnas Havarikommisjon viser mangler i rettssikkerheten til barn

Denne uken lanserte Stine Sofie Stiftelsen rapporten Barnas Havarikommisjon der vi har bistått med det juridiske grunnlaget. Rapporten viser store mangler i rettssikkerheten til barn som er utsatt for vold og overgrep.

Cover image of article "Vi samarbeider med Stine Sofies Stiftelse om å etablere Barnas Havarikommisjon"
27.11.2022

Vi samarbeider med Stine Sofies Stiftelse om å etablere Barnas Havarikommisjon

Barn og unge som blir utsatt for vold og overgrep har for dårlig rettsvern. Barnas Havarikommisjon sitt mål er å styrke deres rettssikkerhet og å belyse og gi konkrete innspill på problemstillingene barn og unge står i.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner