Seminar om sanksjoner og anti-hvitvasking

Det er snart ett år siden Russlands invasjon av Ukraina. Utviklingen det siste året har med styrke vist hvordan norske virksomheter også treffes av sanksjonsregelverket. Det globale kriminalitetsbildet har også endret seg, og anti-hvitvaskingsarbeid blir stadig viktigere.

Dato fra

16.02.2023 13.00

Dato til

16.02.2023 16.00

Hvor

Nasjonalmuseet, Brynjulf Bulls plass 3, Oslo

Mange har opplevd gjennomføringen av sanksjonscompliance i praksis som krevende, særlig siden sanksjonsregelverket endres hyppig og siden nye regler trer i kraft med umiddelbar virkning. På dette halvdagsseminaret, som arrangeres i samarbeid mellom Wikborg Rein og Dun & Bradstreet, vil vi se på myndighetenes arbeid med sanksjonsregelverket og deres forventninger til virksomheter, samt hvordan banker og andre selskaper jobber med sanksjonscompliance og anti-hvitvasking i praksis.

Vi vil også se på praktiske utfordringer og hvordan man kan ta en helhetlig tilnærming til disse compliance-områdene.

Under vignetten «Nye muligheter – Norge mot 2030» arrangerer Wikborg Rein fagseminarer gjennom 100-årsjubileet vårt hvor vi belyser viktige temaer for næringslivet, og staker ut kursen mot 2030.

Hoveddelen av seminaret vil også strømmes direkte for de som er påmeldt digitalt.

Program:

12.30-13.00: Registrering
13.00-13.10: Innledning og velkommen, av Geir Sviggum fra Wikborg Rein
13.10-13.30: "Finanstilsynets arbeid med sanksjoner" av Mats Benestad fra Finanstilsynet
13.30-13:50: "Hvordan ta en helhetlig tilnærming til sanksjonscompliance og anti-hvitvasking" av Kristin Nordland Brattli og Tine Vigmostad fra Wikborg Rein
13:50-14:10: “Det finnes enorme datamengder, men hva er viktig i en AML-prosess” av Theodora Papadimitropoulou og Kari Mette Almskog fra Dun & Bradstreet
14.10-14.40: Pause med lett servering
14.40-15.00: "PSTs arbeid med sanksjoner" av Hedvig Moe, assisterende sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste
15.00-15.30: “Hvordan jobber vi med sanksjoner og hvitvasking som rapporteringspliktige” av Kristine Frivold Rørholt og Kine Bjelke Christophersen fra DNB
15.30-16.00: Samtale om sanksjoner og påvirkning på internasjonale virksomheter mellom Martin Sørby fra Utenriksdepartementet, Kristine Ryssdal fra Yara International ASA, Elisabeth Roscher fra Wikborg Rein og Kari Mette Almskog fra Dun & Bradstreet
16.00-17.00: Mingling

button-meld-deg-paa-her-250-black.png

Foredragsholdere

Foto Hedvig Moe PST (002).jpgHedvig Moe – Hedvig er assisterende sjef for Politiets sikkerhetstjeneste. Hun har juridikum fra Universitetet i Oslo og en Master of Law fra University of Melbourne. Hun har bred erfaring for ulike stillinger innen justissektoren. Hedvig har tidigligere jobbet som både assisterende- og konstituert sjef for Økokrim. Hun har også jobbet som førstestatsadvokat og politiadvokat i Økokrim og Hordaland politidistrikt. Hedvig har og erfaring som aktor ved FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia i Haag, hvor hun bidro til domfellelse av seks tiltalte. I en toårsperiode fra 2013 til 2015 var hun rådmann i Ullensvang kommune.  

mats Benestad.jpgMats Benestad – Mats Benestad er tilsynsrådgiver i Finanstilsynets seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak, og han jobber med anti-hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner. Benestad har tidligere jobbet i Utenriksdepartementets Rettsavdeling, hvor han var ansvarlig for sanksjoner. Benestad har også vært førstesekretær ved Norges delegasjon til FN i Wien og nestleder ved den norske ambassaden på Island. Benestad har også erfaring fra United Nations Office on Drugs and Crime.. 

Martin Sørby.jpgMartin Sørby – Avdelingsdirektør og nestleder i Utenriksdepartementets rettsavdeling, Martin Sørby, har et særlig ansvar for sanksjoner. Hans tidligere funksjoner inkluderer kontrolldirektør i Utenriksdepartementet, ambassadør i Nederland og Luxembourg samt leder av seksjon for humanitær- og strafferett. 

Kristine ryssdal.pngKristine Ryssdal – Kristine Ryssdal er siden 2016 EVP General Counsel i Yara International ASA. Ryssdal har tidligere arbeidet som Vice President Legal i Statoil og SVP Chief Legal Officer i Renewable Energy Corporation ASA. Hun har også erfaring fra Norsk Hydro samt Regjeringsadvokaten.

Kristine F. Rørholt – Kristine har bred erfaring innen finansregulatoriske spørsmål, og har spisskompetanse innen fagområdene compliance/anti-hvitvasking. Hun jobber som divisjonsdirektør i DNBs compliance-avdeling med konsernansvar for fagområdene anti-hvitvasking, anti-korrupsjon og sanksjoner. Kristine har også erfaring fra Finansdepartementet, domstolene og Wikborg Rein.

Kine Bjelke Christophersen – Kine er fagleder for internasjonale sanksjoner i DNBs compliance-avdeling og har ansvaret i konsernet for overvåkning og tolkning av sanksjonsregelverket. Kine har lang erfaring med å bistå norske eksportbedrifter og finansaktører med etterlevelse av internasjonale sanksjoner og eksportkontrollregelverk. Hun har også bred kompetanse innen fagområdene anti-korrupsjon og anti-hvitvask. Hun har bakgrunn fra Aker Solutions, Selmer og Wikborg Rein.

Kari Mette Almskog – Kari Mette jobber som daglig leder i Dun & Bradstreet Norge. Hun har jobbet med kreditt- og markedsinformasjon i mer enn 30 år. Før hun kom til Dun & Bradstreet for 10 år siden jobbet hun som daglig leder i Forvaltningsforlaget og Publishing, og som Country Manager i Inform fra Eniro Norge. Kari Mette har sin utdannelse fra UiO.

Theodora.jpgTheodora Papadimitropoulou – Theodora er leder for Go To Market, Risk and Compliance i Dun & Bradstreet. Hun har mer enn 15 års erfaring i rådgivningsroller innen data og tredjepartsrisiko og bistår jevnlig klienter med å løse utfordringer i deres arbeidsprosesser relatert til KYC, anti-hvitvasking/anti-terrorfinansiering og tredjepartsrisiko

KNH_Kristin_Nordland_Hansen_13.jpgKristin Nordland Brattli – Kristin er senioradvokat i Wikborg Reins compliance- og krisehåndteringsteam. Kristins fokus er på anti-hvitvasking, anti-korrupsjon, sanksjoner/eksportkontroll og ansvarlig næringsliv, og bistår både med forebyggende compliance-arbeid samt krisehåndtering og granskninger. Kristin har tidligere arbeidet i DNB med anti-hvitvasking og sanksjoner, og har også arbeidet i Utenriksdepartementets Rettsavdeling med internasjonal handelsrett.

TVI_Tine_Vigmostad_19.jpgTine Vigmostad – Tine er partner i compliance- og krisehåndteringsteamet til Wikborg Rein, med faglig fokus særlig på sanksjoner, anti-hvitvasking, anti-korrupsjon og ansvarlig næringsliv. Tine er fagansvarlig for Wikborg Reins område på sanksjoner, og bistår norske og internasjonale klienter innenfor et bredt spekter av sanksjonsrelaterte problemstillinger. Tine har også praktisk erfaring fra hennes tid som internjurist i compliance-avdelingen til to større industrikonsern, som er en betraktelig fordel når man skal gi praktiske råd innenfor komplekse compliance-områder.

GSV_Geir_Sviggum.jpgGeir Sviggum – Geir er partner og styreleder i Wikborg Rein, og jobber i firmaets compliance- og krisehåndteringsteam. Innen compliance har han særlig fokus på antikorrupsjon og krisehåndtering, herunder strafferettslige forhold og sivile tvister som springer ut av avdekkede misligheter. I tillegg jobber Geir med tvisteløsning med fokus på større, komplekse tvister av internasjonal karakter, samt rådgivning til mellomstore og store norske industri- og teknologibedrifter.

ELR_Elisabeth_Roscher_16 (1).jpgElisabeth Roscher – Elisabeth er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og leder ESG, compliance- og krisehåndteringsteamet. Hun har tidligere vært førstestatsadvokat i Økokrim og leder av EY Norges compliance og granskingsteam. Elisabeths faglige fokus er hovedsakelig corporate compliance systemer, inkludert anti-korrupsjon, anti-hvitvask, internasjonale sanksjoner/eksportkontroll, ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter samt private granskinger, krisehåndtering og økonomiske kriminalitet/foretaksstraff.