Hopp til hovedinnholdet

WR Collab

Alle våre digitale verktøy er samlet og tilgjengelig i WR Collab. WR Collab er en digital tjeneste der vi samler våre digitale produkter på et sted med fokus på kundens behov. Produktene vi tilbyr gjennom denne plattformen er tilgjengelig gjort for å gi økt verdi og bedre samhandling med våre kunder. Vårt arbeid med digitalisering ligger primært innenfor 3 hovedområder:

Klientportal og samhandling

Wikborg Rein tilbyr ulik funksjonalitet og løsninger for samhandling skreddersydd kundens prosjekter og behov. Klientportalen sikrer at våre kunder har god oversikt over sitt kundeforhold og til enhver tid har full tilgang til siste versjon av et dokument eller status på økonomien i prosjektet. Gjennom WR Collab tilbys også god samhandling med kunde gjennom delingen av dokumenter og kommunikasjon mellom relevante deltakere. Nedenfor ser du noen av funksjonene er tilgjengelig:

  • prosjektspesifikke datarom
  • Dokumentarkiv og fildelingstjeneste
  • Maler og standard dokumenter
  • Finansiell status på saker og prosjekter
  • Nyhetsbrev
  • Kontaktpersoner
  • Tilgangskontroll på funksjonalitet og dokumentnivå

Prosjektverktøy

God prosjektplanlegging og gjennomføring har høyt fokus hos oss. Våre kunder skal føle seg trygge på at vi har full kontroll på fremdrift og økonomi i oppdragene, og at det hos oss er forutsigbarhet og transparens i alle prosesser.

For å sikre effektiv prosjektstyring, benytter vi markedsledende prosjektstyringsverktøy som gir oss god oversikt og fleksibilitet til å kunne tilpasse og oppdatere planer fortløpende gjennom prosjektet.

Dokumentautomatisering

Vi har implementert et markedsledende digitalt verktøy som inneholder våre dokumentmaler, modelldokumenter, eksempeldokumenter og annen relevant faglig dokumentasjon. De viktigste standard dokumenter og maler er automatisert slikt at det er effektivt å generere dokumentene spesifikt for prosjektet og kunden.