Hopp til hovedinnholdet

Mangfold, inkludering og likestilling

«Det handler om hvem vi er». Wikborg Rein skal være en foretrukket arbeidsplass for alle, uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonalitet, religion, alder, seksuell legning og identitet, og vi skal tilrettelegge for ulike typer funksjonshemminger. Vi er opptatt av å ha et inkluderende miljø hvor alle føler seg respektert og likeverdig og kan være seg selv på jobb.

Vi mener at nøkkelen til å utvikle kompetanse og kunnskap er å ha et arbeidsmiljø hvor våre ansatte har tryggheten til å senke skuldrene og være åpne om eventuelle utfordringer de møter i arbeidshverdagen. Mangfold, likestilling og inkludering bygger kultur og samhold, og vi blir sterkere av å dele erfaringer.

Vi er stolte over å være Norges mest internasjonale advokatfirma. Våre ansatte representerer over 20 ulike nasjonaliteter, fordelt på seks kontorer i Norge og utlandet. Vår internasjonale tilstedeværelse gir oss en god balanse når det gjelder språk, kulturell bakgrunn og internasjonal erfaring. ​

Wikborg Rein skal være en arbeidsplass hvor man kan være over tid og gjennom ulike faser i livet. Vi har fokus på tilrettelegging og  muligheter for redusert arbeidsbelastning i småbarnsfasen eller andre livssituasjoner som kan være krevende for mange.

Vårt likestillingsarbeid er forankret i Wikborg Rein sin strategi og i våre verdier. Vi har et uttalt mål om å sikre likestilling i alle ledd av virksomheten og vi har særlig fokus på dette i ansettelser, karriereutvikling og ved fastsettelse av arbeidsvilkår. (Les vår likestillingsredegjørelse her).

For Wikborg Rein handler mangfold om alle ulikheter, egenskaper og erfaringer vi representerer, det handler om hvem vi er.

«Jeg mener et mangfold av bakgrunner og erfaringer fører til et mangfoldig tankesett. Det er en del av nøkkelen til suksess.»

Cecilia Mathisen, Head of People & Culture

Kjønn

I 2022 var hele 70 % av uteksaminerte studenter fra masterstudiet i rettsvitenskap fra norske universiteter kvinner. På landsbasis er om lag 40 % av norske advokater kvinner. Likevel er det en lavere andel kvinnelige partnere i norske forretningsadvokatfirmaer. I de største norske forretningsadvokatfirmaene er det i gjennomsnitt kun 15-20 % kvinnelige partnere. Vi jobber aktivt med å øke kvinneandelen i partnerskapet. Vi har klare mål om å øke kvinneandelen blant partnere i årene som kommer, i tillegg til å opprettholde en høy kvinneandel på seniornivå generelt. Her jobber vi kontinuerlig med ulike tiltak, blant annet innenfor rekruttering, oppfølging og lederutvikling. I perioden mellom 2016 og 2022 økte kvinneandelen i partnerskapet i Wikborg Rein med 7,5 %. Per 1. januar 2023 var det 15 % kvinnelige partnere i Wikborg Rein. På samme tidspunkt var også 50 % av våre ansatte kvinner.

LGBTQ+

I Wikborg Rein skal man ha tryggheten til å være seg selv, og til å elske den man vil. Selv om Norge og andre vestlige land har kommet langt i kampen for skeives rettigheter, er ikke kampen ferdig kjempet. Vi ser at det fremdeles er mange som føler at de ikke kan være seg selv, også på arbeidsplassen, i frykt for å bli utstøtt sosialt eller ikke akseptert av sine nærmeste eller sine kollegaer. Slik skal det ikke være hos oss i Wikborg Rein. Hos oss skal alle føle seg trygge og inkludert hvor enn de er i verden, uavhengig av kjønnsuttrykk og seksuell legning. Vi har en LGBTQ+ gruppe som blant annet jobber med å skape et inkluderende arbeidsmiljø for LGBTQ+-personer. Gruppen fokuserer på at det skal være rom for å være seg selv på jobb, enten dette betyr at du har et at annet kjønnsuttrykk, liker noen av det samme kjønn, liker alle kjønn, eller ikke føler at du passer inn i samfunnets kategorisering av kjønn- og kjønnsuttrykk. Det er rom for deg. I tillegg gjennomføres arrangementer og markeringer for å øke bevisstheten og forebygge diskriminering av LGBTQ+-personer på arbeidsplassen, blant annet i forbindelse med Pride.

Etnisitet og kultur

Wikborg Rein skal være et mangfoldig og inkluderende advokatfirma, også når det kommer til etnisitet og kultur. Vi ser verdien av å være en arbeidsplass med ansatte som har forskjellige kulturelle og etniske bakgrunner. Kulturelt og etnisk mangfold gir oss ikke bare et mer inkluderende og variert arbeidsmiljø, det gir også oss som firma større kunnskap som vi kan benytte i vår relasjon til klienter.

Vi ser utfordringene mennesker med andre kulturelle og etniske bakgrunner møter i samfunnet, enten i form av hverdagsrasisme, ubevisste fordommer, fremmedfrykt eller andre former for manglende forståelse. Vi skal til enhver tid ha et arbeidsmiljø hvor våre ansatte ikke møter på disse problemene.

Hos oss skal ingen føle seg diskriminert eller behandlet annerledes på grunn av etnisk eller kulturell bakgrunn.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner