Hopp til hovedinnholdet

Utviklingsmuligheter og arbeidsmiljø

I Wikborg Rein er menneskene den viktigste ressursen. Vi er opptatt av å legge til rette for kontinuerlig læring og utvikling, og et godt arbeidsmiljø.

Utviklingsmuligheter

Wikborg Rein vil jobbe for at alle skal oppleve kontinuerlig utvikling i sitt karriereløp. Firmaets ambisjon er derfor å sikre god opplæring og oppfølging av alle våre medarbeidere. Alle nyansatte får et innholdsrikt onboarding-program når de starter hos oss for å bli kjent med firmaet og de nye kollegaene. Advokatfullmektiger deltar i tillegg på Wikborg Reins eget opplæringsprogram, Forretningsadvokatskolen. Programmet gir en innføring i selskapet, hva det innebærer å være forretningsadvokat, og hva som skal til for å lykkes i rollen.  

Nyutdannede advokatfullmektiger blir raskt satt inn i saker og får tidlig mye ansvar og klientkontakt. De fleste fullmektigene hos oss får advokatbevilling i løpet av de tre første årene.

Vi har fokus på kompetanseheving gjennom hele karriereløpet. Arbeid med stadig nye utfordringer er den viktigste læringsarenaen, men vi har også fokus på faglige oppdateringer for eksempel i form av faglunsjer, interne og eksterne kurs, seminarer og samlinger.

Vi legger også til rette for at våre advokater kan få verdifull erfaring ved å søke seg til en dommerfullmektigstilling, et secondment (utleie til noen av våre klienter) eller opphold ved et av våre utenlandskontorer i London, Singapore eller Shanghai.

Våre ledere får tilbud om ledertrening hvor fokuset er både på ledelse generelt og prosjektledelse.

Arbeidsmiljø

Menneskene er vår viktigste ressurs, og et godt arbeidsmiljø er avgjørende for at medarbeidere skal trives og utvikles. Vi er opptatt av å ha en firmakultur som gjennomsyres av samarbeid, felleskap, gjensidig respekt og hvor man kan være seg selv. Vi ønsker en "vi kultur" hvor vi drar lasset sammen og støtter hverandre.

Vi er opptatt av å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi legger til rette for at de som jobber hos oss skal bli godt kjent med hverandre, også utenfor jobben. Vi tilbyr en mengde store og små aktiviteter for våre medarbeidere og har for eksempel vårt eget bedriftsidrettslag som arrangerer faste treninger, fjellturer, vinterbading for å nevne noe. I tillegg arrangeres det afterwork, julebord, sommerfester og andre sosiale og faglige samlinger. Hvert tredje år drar hele firmaet på utlandstur. Her blir vi bedre kjent med kollegaer fra alle våre kontorer, noe som gir oss gode minner, opplevelser og en sterk fellesskapsfølelse.

Vi har gode permisjons- og velferdsordninger. For oss er det viktig å kunne tilrettelegge for en akseptabel balanse mellom jobb og fritid. Vi har lansert en rekke ulike tiltak for å kunne støtte og tilrettelegge for våre medarbeidere i ulike faser av karrieren.