Hopp til hovedinnholdet

Fiskeri og havbruk 

Vi er et ledende kompetansemiljø innen juridisk rådgivning til sjømatnæringen. Våre advokater har spisskompetanse innenfor alle aspekter ved fiskeri- og havbruksrett, og besitter omfattende bransjekunnskap. 

Vi er eksperter på de regulatoriske rammevilkårene fiskerinæringen og havbruksnæringen må forholde seg til, og har svært god kunnskap om myndighetsprosesser innenfor sjømatsektoren. Videre har vi omfattende erfaring med de særlige kontraktsformene innenfor sjømatbransjen. Både innenfor fiskeri og havbruk arbeider vi tett sammen med tilknyttede grupper innen tvisteløsning / prosedyre, entreprise og transaksjoner / M&A.

Flere av advokatene i corporate-avdelingen er spesielt tilknyttet fiskeri- og havbruksnæringen. Vår internasjonale tilstedeværelse gir ekstra fordeler i rådgivningen, særlig i forbindelse med ekspansjon til nye jurisdiksjoner, nybygg av akvakulturinstallasjoner og fartøy samt overfor eksportleddet av sjømatnæringen. 

Som det eneste advokatfirmaet i Norge er vi rangert i Band 1 i Chambers and Partners. Våre advokater i gruppen er også rangert med topplasseringer i andre advokatkåringer.

Vi bistår med

  • Regulatoriske råd om rammelovgivning, konsesjonssystemet og rammevilkår 
  • Søknadsprosesser mot offentlige myndigheter 
  • Klagesaker ved enkeltvedtak, deriblant pålegg, overtredelsesgebyr og tvangsmulkt. 
  • Samarbeidsavtaler mellom næringsaktører og andre privatrettslige avtaler 
  • Forhandlinger og kontraktsinngåelse med kunder og leverandører 
  • Tvister og prosedyre, deriblant straffeprosess 
  • Transaksjoner, konsolidering og sammenslåinger 
Kontaktpersoner
Profile image of Martin H. Bryde
Senioradvokat
E-post mbd@wr.no
Utmerkelser
2023
Band 1
Chambers and Partners, Europe
2023
Tier 1
Legal 500

Les våre artikler om Fiskeri og havbruk

Cover image of article "Using well-boats in  Norwegian aquaculture – a complicated legislative framework"
31.05.2023

Using well-boats in Norwegian aquaculture – a complicated legislative framework

In addition to complying with private contracts with fish farmers and general shipping regulations, well boat operators have to comply with certain aquacultural rules. For anyone operating in the well-boat market, basic knowledge of this regulatory framework is crucial.

Cover image of article "Transportation of live fish  – contracting out of ­liability for cargo damage"
31.05.2023

Transportation of live fish – contracting out of ­liability for cargo damage

To meet the demand for the transportation and handling of live fish, fish farmers can either charter well-boats or enter into general contracts for carriage of goods. The type of contract used will determine the shipowners’ possibility to limit liability for loss or damage to live fish during transportation.

Cover image of article "Regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk"
28.03.2023

Regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk

Regjeringen la i dag frem sin proposisjon om grunnrenteskatt for havbruksnæringen. Som forventet er forslaget relativt uendret fra høringsutkastet for et halvt år siden, selv om det er noen justeringer.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner