Hopp til hovedinnholdet

Restrukturering, konkurs og insolvens

Vår kompetansegruppe for restrukturering, konkurs og insolvens har bred kompetanse og erfaring. Vi bistår alle typer bedrifter, leverandører, banker og kredittinstitusjoner som opplever økonomiske krisesituasjoner.

Vi bistår jevnlig i de største nasjonale og internasjonale restruktureringene og konkursene med tilknytning Norge – enten som representant for bedriften, dens eiere, på vegne av betydelige kreditorer som banker og medkontrahenter, eller som rekonstruktør eller bostyrer.

Vi vektlegger å sette sammen unike team med en faglig sammensetning og erfaring som sikrer kreative og effektive løsninger. Vårt mål er å maksimere verdiene for våre klienter gjennom restrukturering eller konkurs.

Vårt team er topprangert (Tier 1) i Legal 500 og Chambers and Partners.

Vi bistår med

 • Finansielle restruktureringer
 • Finansiell og strukturell omorganisering av solvente og insolvente virksomheter, herunder nedbemanning
 • Oppdrag som bostyrer eller rekonstruktør
 • Bistand til aktører involvert i rekonstruksjon eller konkurs
 • Sikkerhetsstillelser og panterettslige spørsmål
 • Rådgivning til eiere, styret og ledelsen ved økonomiske utfordringer og vurdering av handlingsalternativer
 • Kjøp og salg av insolvente virksomheter både i og utenfor konkurs
 • Rådgivning i forbindelse med omstøtelse og styreansvar
 • Sikring av kreditorinteresser, inndrivelse og tvangsfullbyrdelse
 • Oppbuds- eller konkursbegjæring, fordringsanmeldelser mv
 • Internasjonale insolvensrettslige spørsmål


Kontaktpersoner
2023DOFNOK 23 mrd

Vi var rådgiver til 15 nasjonale og internasjonale sikrede långivere ved restruktureringen av offshore selskapet DOF ASA og datterselskaper. Restruktureringen omfattet totalt ca. NOK 23 mrd i rentebærende gjeld, hvorav omtrent NOK 6 mrd ble konvertert til egenkapital. Restruktureringen innbefattet også rekonstruksjon.

2022EmergyNOK 3 mrd

Vi var rådgiver til Emergy ASA ved restruktureringen av vindkraftselskapet Emergy ASA og dets datterselskaper. Restruktureringen omfattet totalt ca. NOK 3 mrd i gjeld fordelt på en rekke obligasjonslån og bilaterale lån.

2022Borr DrillingNOK 20 mrd

Vi var rådgivere til en rekke sikrede långivere ved restruktureringen av drillingselskapet Borr Drilling og dets datterselskaper. Restruktureringen omfattet ca. NOK 20 mrd i rentebærende gjeld.

2021NorwegianNOK 60 mrd

Vi var rådgivere til en rekke obligasjonseiere ved restruktureringen av flyselskapet Norwegian Air Shuttle ASA og dets datterselskaper. Restruktureringen omfattet ca. NOK 60 mrd i rentebærende gjeld. Restruktureringen innbefattet også rekonstruksjon.

2020Solstad OffshoreNOK 35 mrd

Vi var rådgiver til offshore selskapet Solstad Offshore ASA ved restruktureringen av Solstad Offshore ASA og dets datterselskaper. Restruktureringen omfattet totalt ca. NOK 35 mrd i rentebærende gjeld til mer enn 20 nasjonale og internasjonale långivere, hvorav omtrent NOK 10 mrd ble konvertert til egenkapital.

2019Dolphin DrillingUSD 600 millioner

Vi var rådgiver til drillingselskapet Dolphin Drilling ASA ved håndteringen av selskapets insolvens. Selskapets gjeld utgjorde ca. USD 600 millioner.

Utmerkelser
2024
Band 1
Chambers and Partners
2023
Tier 1
Legal 500

Er du berørt av konkurs?

Da kan du sende mail for å få informasjon om konkursboer der advokater fra Wikborg Rein er oppnevnt som bostyrere.

Send oss en mail

Les våre artikler om Restrukturering, konkurs og insolvens

14.03.2024

Wikborg Rein Exclusive in All Chambers Europe Categories

We are delighted to announce that we have once again achieved top rankings in Chambers Europe. Wikborg Rein is the only Norwegian law firm ranked in all 19 categories.

10.03.2023

Forslag til permanente regler om rekonstruksjon

Den 13. januar 2023 sendte Justis- og beredskapsdepartementet forslag til endringer i konkursloven, dekningsloven og panteloven på høring.

16.03.2022

Wikborg Rein topprangert i Chambers Europe 2022

Vi er svært glade for at vi også i 2022 har tatt et steg opp i Chambers Europe, den årlige advokatguiden for Europas ledende advokatfirmaer.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner