Hopp til hovedinnholdet

Shipping

Vi er Norges største og ledende advokatfirma innenfor shipping, og er også anerkjent som et av de ledende sjørettsfirmaene internasjonalt med global tilstedeværelse gjennom våre kontorer i London, Singapore og Shanghai.

Sjørett er en kjernekompetanse i Wikborg Rein, og har vært det siden firmaet ble etablert i 1923. Vi har gjennom de siste 100 årene bidratt til rettsutviklingen ved å bistå på de største og mest komplekse transaksjonene og tvistene innenfor sjøretten i Norge. Vi har etablert et betydelig engelskrettslig team med hovedsete i London, og er involvert i de største tvistene og transaksjonene innen de maritime industriene internasjonalt.

Våre advokater er anerkjent som ledende innenfor sine respektive spesialfelt av Chambers, Legal 500 og andre rangeringer.

Vi har egne prosjekt-team med advokater som spesialiserer seg på kommersiell rådgivning, gjennomføring av transaksjoner og prosjektledelse med fokus på klientens behov og bransjens muligheter og utfordringer til enhver tid.

Våre tviste-team har advokater som spesialiserer seg på håndtering av større kommersielle tvister for norske og internasjonale klienter knyttet til havarier, forsikringsoppgjør, skipsbygging og andre tvister innenfor de maritime næringene.

Vi gir også løpende rådgivning knyttet til bransjens komplekse regulatoriske landskap som er under stadig endring og utvikling, særlig knyttet til «grønn shipping» og dekarbonisering av verdensflåten, autonome maritime operasjoner og nye havnæringer.

Vi bistår med

 • Voldgift og prosedyre 
 • Finansiering 
 • Kjøp og salgstransaksjoner, herunder sale and leaseback 
 • Forhandling av skipsbyggingskontrakter og oppfølgning av byggeprosjekter 
 • Innhenting av kapital og børsnoteringer 
 • Bygging og drift av alle typer skip og offshorefartøyer 
 • Certepartier og lasteskader 
 • Sjøforsikring 
 • Krigsrisiko og sjørøveri 
 • Havarihåndtering og kriseberedskap til sjøs  
 • Berging og vrakfjerning 
 • Forurensning og opprydding etter sjøulykker 
 • Anti-korrupsjon, compliance og sanksjoner 
 • Skatt og avgift 
 • Restrukturering 
Kontaktpersoner
Profile image of Øyvind Axe
Partner
E-post axe@wr.no
Profile image of Ronin Zong
Managing Partner

Grønn shipping

Shipping er ryggraden i internasjonal handel og spiller en sentral rolle i den globale økonomien. Skipsfart har tradisjonelt sett vært en svært forurensende næring, men det er et stadig økende fokus på å redusere klimagassutslipp.

Forventningen om at skipsfartsindustrien skal redusere sin rolle i globale utslipp har intensivert utviklingen av miljørettslig regelverk som tar sikte på å håndtere og overvåke skadelige stoffer som slippes ut fra skip. FNs underorganisasjon IMO har vedtatt flere reguleringer og EU er også en viktig regelprodusent.

I tillegg til et stadig strengere regelverk, er det et sterkt kommersielt fokus på hvordan maritime industriaktører bidrar til oppnåelse av bærekraftsmål. Initiativer som for eksempel grønne lån, utvikling av grønn teknologi og optimalisering av fartøyer med sikte på utslippsreduksjoner, LNG og grønnere drivstoff, og skipsgjenvinning er alle tiltak som bidrar til en mer bærekraftig og grønn shipping, og som vil bli mer betydningsfulle i tiden fremover.

Vi følger utviklingen av regelverket og initiativene for grønn shipping tett, og vår Shipping Offshore Update inneholder en fast oversikt over siste nytt

Update-publikasjoner

I vårt Update-magasin adresserer vi den juridiske utviklingen relatert til markedet. Alle artikler er på engelsk – god lesning!

Les våre Updates her

Utmerkelser
2024
Band 1 – Shipping
Chambers and Partners, Europe
2023
Top Tier – Shipping Offhore
Legal 500
2023
Only Norwegian Law firm listed
GAR 100

Global tilstedeværelse

Vi har en global tilstedeværelse med kontorer i Oslo, Bergen, London, Shanghai og Singapore. Vi har vært tilstede i Asia siden 1965. Gjennom vår samarbeidsallianse med et av Brasils ledende advokatfirmaer, Vieira Rezende, er vi også godt etablert i Brasil.

Tidligere utmerkelser

 • Maritime Law Firm of the Year Asia, Lloyd's List Asia
 • Maritime Law Firm of the Year, Lloyd's List Global Awards
 • Shipping Law Firm of the Year, ALB (UK grenseoverskridende finansiering inkludert)
 • Maritime Law Firm of the Year, Seatrade Asia (UK grenseoverskridende finansiering inkludert)
 • Shipping Law Firm of the Year, China Legal Business

Les våre artikler om Shipping

11.06.2024

New Lloyd's Open Form 2024

Lloyd's Salvage Arbitration Branch has released a new Lloyd's Open Form of Salvage Agreement ("LOF 2024"), as well as a new Lloyd’s Salvage Arbitration Clause ("LSAC 2024").

10.06.2024

Direct lending coming to Norway

Direct lending has so far been largely absent in the Norwegian market due to regulatory constraints. However, the regulatory landscape is about to change which will present new possibilities for non-bank lending.

10.06.2024

Defence procurements at Norwegian yards – new rules on ownership control

Norway’s new long term defence plan will most likely lead to several new defence contracts. Contractors entering into such contracts may have to comply with additional contractual and regulatory requirements. This includes the Norwegian Security Act, and its recently revised rules on ownership control.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner