Oslo

Eva Malkenes

Regnskapsmedarbeider

Eva arbeider i vår økonomiavdeling og har daglig samarbeid med våre leverandører og følger tett opp disse.

Mobil
+47 41 50 97 32
E-post
ema@wr.no