Oslo

Hermann Rhodén

Advokatfullmektig

Hermann bistår norske og utenlandske finansinstitusjoner og andre selskaper med ulike finansieringstransaksjoner, herunder blant annet oppkjøpsfinansiering, prosjektfinansiering og skipsfinansiering.

Mobil
+47 90 05 80 26
E-post
hrh@wr.no
Kompetanse