London

Iliana Mastoraki

Trainee Solicitor

Iliana arbeider mot det greske markedet og hun har vært involvert i flere LMAA-voldgifter samt tvister ved den engelske domstol.

Mobil
+44 7470 215 708