Hopp til hovedinnholdet

Mer om Madeleine

Madeleine bistår i hovedsak norske og utenlandske banker og banksyndikater, tillitsmenn, andre finansinstitusjoner og låntakere med ulike type finansieringstransaksjoner. Madeleine bistår med alle type fremmedkapitalfinansiering, herunder banklån, obligasjonslån og direktelån, og bistår i utstrakt grad med skipsfinansiering, alminnelig selskapsfinansiering og oppkjøpsfinansiering. Som ledd i finansieringstransaksjonene rådgir hun også innenfor problemstillinger innenfor selskapsrett, kontraktsrett og panterett.