Hopp til hovedinnholdet

Mer om Marius

Marius er leder av firmaets fagområde for kontraktsrett og entreprise. Hans spesialfelt er entrepriserett, og han arbeider hovedsakelig med bygg- og anleggsrelaterte saker. Dette inkluderer både store og små byggeprosjekter, og favner om alt fra bolig til nærings- og kontorbygg til fabrikk- og prosessanlegg. I tillegg bistår han i flere store vei- og jernbaneutbygginger, samt andre anleggsprosjekter. Marius har bred erfaring med prosedyre/tvisteløsning og rådgivning i kontraktsspørsmål. Han har både utformet og vært med å fremforhandle en rekke kontrakter for bygge- og anleggsprosjekter og tilvirkningskjøp. Han yter på daglig basis løpende rådgivning i pågående prosjekter, og har i tillegg bred erfaring med sluttoppgjørsforhandlinger og tvisteløsning i etterkant av sluttoppgjøret. Han bistår klienter på både oppdragsgiver- og oppdragstakersiden. Marius holder jevnlig foredrag om entrepriserettslige emner. Han er også benyttet som voldgiftsdommer. Marius er rangert av Chambers innenfor kategorien Construction.