Oslo

Mikkel L. Johansen

Advokatfullmektig

Mikkel bistår låntakere, banker, agenter, finansinstitusjoner, investeringsbanker og andre långivere med obligasjonsfinansiering, selskapsfinansiering, oppkjøpsfinansiering, prosjektfinansiering og finansielle restruktureringer.

Mobil
+47 92 89 82 65
E-post
mij@wr.no
Kompetanse