Bergen

Nina-Karin Erskine

Driftskoordinator

Nina-Karin har det overordnede ansvaret for å holde orden i våre kontorlokaler.

Mobil
+4799025326
E-post
nke@wr.no