Hopp til hovedinnholdet

Derfor markerer vi verdens havdag

08.06.2022

Ifølge FN er 90 prosent av bestanden av store fisker på vei til å bli utarmet og halvparten av korallrevene ødelagt. Blant dem som vil snu utviklingen er One Ocean-ekspedisjonen, og deres støttespillere. Som det eneste advokatfirma, er vi stolt partner i ekspedisjonen. Les mer om verdens havdag nedenfor.

I 1992 kom idéen om en egen havdag opp, og i 2008 vedtok FN en resolusjon om at 8. juni skal være FNs internasjonale dag for verdens hav. Dagen skal skape oppmerksomhet rundt havene og det marine økosystemet. Klimaendringer, forurensing og overfiske truer livet i havet – og dermed også våre liv.

Trenger mer kunnskap

I august i fjor forlot skipet Statsråd Lemkuhl sørlandsbyen Arendal for en spektakulær jordomseiling på 55.000 nautiske mil. Formålet med One Ocean-ekspedisjonen er å samle inn og dele kunnskap, og å forsterke og skape oppmerksomhet rundt havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.

For å måle bølger, havstrømmer, saltnivå eller temperatur i havet, bruker forskerne ulike instrumenter som driver i sjøen eller er forankret i havbunnen.

– Økt kunnskap gir oss bedre forutsetninger til å forvalte havene på en bedre måte. Og her spiller jussen en viktig rolle. Vi vet at menneskelig aktivitet er den største faktoren for klimaendringene og for marin forurensning. Om vi tenker oss havet som spillebrettet hvor vi har mange aktører som ønsker å delta, er jussen spillereglene. For å få til det gode spillet, hvor ressursbruken er bærekraftig og vi tar vare på det marine miljøet, må man lage regler som prioriterer disse hensynene, uttalte Elise Johansen til Advokatbladet som omtalte ekspedisjonen i fjor.

– En stor bevegelse

Tidligere i år besøkte Portugals havminister Ricardo Serrao Santos det som er Norges største seilskip; nemlig Statsraad Lemkuhl.

– One Ocean Expedition er nå en del av en stor bevegelse. Hvis jeg ser tilbake til det 20. århundre og begynnelsen av det 21. århundre, var det lite snakk om havet. Først i 2016 ble den første globale analysen av havet laget av FN, og nå har vi havforskningstiåret. Men før det, var det ingenting. Jeg opplever at vi har fått en ny agenda etter 2015, og denne ekspedisjonen, som Norge står bak, er et eksempel på hvordan budskapet i denne agendaen kan formidles ut i verden, sa Santos i et intervju på ekspedisjonens nettsider.

Senere i år skal også to Wikborg Rein-advokater delta i ekspedisjonen. De to heldige medarbeiderne som får bli med skipet og lære mer om havets viktige rolle er fast advokat Maren Lome fra vårt Oslo-kontor, og advokatfullmektig Kamilla Hope Kleppenes fra vårt Bergen-kontor. De to skal ut på reise fra 28. oktober til 7. november 2022.

Som firma har vi de senere årene tatt et tydelig standpunkt om å jobbe for en mer bærekraftig drift. Høsten 2021 presenterte vi vår første Communication on Progress, der du kan lese mer om våre mål for de neste årene.

Blant annet har vi satt oss et konkret mål for 2022 om å redusere firmaets totale utslipp med minimum 10 prosent sammenlignet med 2019 (siste normale driftsår før Covid19), og å implementere flere digitale løsninger for å bli et enda mer bærekraftig og miljøvennlig advokatfirma.

Verdensøkonomien er helt avhengig av havene, blant annet for transport av råvarer. Ingen kan snu den negative utviklingen alene. Men hvis alle bidrar med det de kan, kan vi sammen få til endringer, slik at havene igjen blir friske. Wikborg Rein skal fortsette å fremme og samarbeide om initiativ som fremmer miljøvennlige løsninger.

Forfattere
Profile image of Elise Johansen
Elise Johansen
Partner
E-post elj@wr.no
Profile image of Henrik Skjevestad
Henrik Skjevestad
Kommunikasjonsrådgiver
E-post hss@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner