Hopp til hovedinnholdet

Fikk lære mer om Stine Sofies Stiftelses viktige arbeid

Article cover image
20.09.2023

Hvert år får 500 vold- og overgrepsutsatte barn og deres familier besøke Stine Sofies senter i Grimstad for å få et glimt av normalitet i en krevende hverdag – og et håp om en bedre fremtid når de kommer hjem.

Nylig var Finn Bjørnstad, Heidi Skuterud, Jørgen Vangsnes, Henrik Skjevestad og Sten Edvard Eriksen på besøk hos Stiftelsen i Grimstad. Her fikk fikk de gleden av å se arbeidet vår samarbeidspartner gjør for barn som har vært utsatt for vold og overgrep, samt å få en innføring i hvordan de jobber med forebyggende arbeid på flere områder. Besøket gjorde inntrykk på dem alle.

En sentral del av arbeidet er Stine Sofie-senteret som åpnet i 2016, der vold- og overgrepsutsatte barn får oppleve glede og normalitet i trygge omgivelser med omsorgsfulle voksenpersoner med ulik fagkompetanse til stede. Vold og overgrep er et stort samfunnsproblem også i Norge. Undersøkelser viser at om lag to av ti ungdommer blitt utsatt for vold fra en av foreldrene i løpet av oppveksten, mens mer enn én av fem kvinner oppgir å ha blitt utsatt for seksuelt overgrep før fylte 18 år.

– Når jeg gjennom oppholdet her har fått se på nært hold det viktige arbeidet stiftelsen gjør, blir jeg imponert over den kompetansen de har bygget opp og rørt over det sterke engasjementet alle ledd i organisasjonen har. Engasjementet smitter over på oss og vi setter stor pris på å være samarbeidspartner for stiftelsen og gjennom Barnas Havarikommisjon få bidra til å rette søkelyset på systemfeil og rettssikkerheten til voldsutsatte barn og unge, sier Finn Bjørnstad.

Partner Finn Bjørnstad opplevde besøket hos Stine Sofies stiftelse i Grimstad som både rørende, og lærerikt.
Partner Finn Bjørnstad opplevde besøket hos Stine Sofies stiftelse i Grimstad som både rørende, og lærerikt.

Årlig tar Stine Sofie-senteret imot 500 barn sammen med deres omsorgspersoner. Stiftelsen ønsker at flere skal bli kjent med tilbudet som er gratis uansett hvor man bor i landet.

Selv uten berørte barn til stede akkurat den uken Wikborg Rein besøker senteret, er det ikke vanskelig å se hvilken forskjell stiftelsens tilbud gjør. Her er takkekort, tegninger og hilsener fra de mange besøkende. Inne i senterets bygg finnes nesten ikke hvite vegger, men derimot friske farger på veggene og vakre naturomgivelser utenfor – men først og fremst dedikerte medarbeidere med både tid og evne til å se hver enkelt familie og deres behov.

– Det som har gjort mest inntrykk under vårt besøk har vært å treffe alle som jobber her, og å se hvordan de har en iboende glede og entusiasme over å hjelpe, til tross for den alvorlige bakgrunnen som ligger der, sier Jørgen Vangsnes.

På barnas premisser

Senteret, som ligger like utenfor Grimstad sentrum, er det eneste av sitt slag i verden og tilbyr ukesopphold til utsatte barn, deres søsken og omsorgspersoner.

Under oppholdet får barna mulighet til å gå fra å være en minoritet og kanskje helt alene med sin historie, til å bli en del av et fellesskap og dele erfaringer med andre i tilsvarende situasjon – dersom de ønsker det. De får også snakke med voksne fagpersoner med god tid til å se dem, og på deres egne premisser. Dette er noe av det barna setter mest pris på ved besøkene, ifølge senterets medarbeidere.

Samtidig jobber stiftelsen for at barnas hverdag skal bli bedre når de kommer hjem igjen.

Finn Bjørnstad, Jørgen Vangsnes og Heidi Skuterud fikk lære mer om stiftelsens arbeid av senterets leder Nils Bjørn Olsbu.
Finn Bjørnstad, Jørgen Vangsnes og Heidi Skuterud fikk lære mer om stiftelsens arbeid av senterets leder Nils Bjørn Olsbu.

Ny havarikommisjon på vei

Juristene Endre Bendixen og Line Duesund Svendsen som daglig arbeider med å hjelpe utsatte barn med å hevde sin rett, er blant stiftelsens medarbeidere.

De er ansvarlig for rapporten Barnas Havarikommisjon som Wikborg Rein og stiftelsen lanserte sammen for første gang tidligere i år og der vi bidro med det juridiske grunnlaget. Rapporten belyste konkrete saker og generelle rettsområder der voldsutsatte barns rettssikkerhet ikke blir godt nok ivaretatt. Den neste utgaven av Barnas havarikommisjon skal lanseres i januar 2024. Denne gangen vil rapporten ta for seg rettsikkerheten til de aller yngste barna.

Ideen til senteret fikk Ada Sofie Austegard allerede i 2010.
Ideen til senteret fikk Ada Sofie Austegard allerede i 2010.
Senterets leder Nils Bjørn Olsbu viste frem fasilitetene der Stine Sofies stiftelse årlig tar imot om lag 500 barn og deres familier.
Senterets leder Nils Bjørn Olsbu viste frem fasilitetene der Stine Sofies stiftelse årlig tar imot om lag 500 barn og deres familier.
Stian Tobiassen er en av senterets psykologer, mens Marit Høigilt er stiftelsens leder for marked og kommunikasjon.
Stian Tobiassen er en av senterets psykologer, mens Marit Høigilt er stiftelsens leder for marked og kommunikasjon.
Finn Bjørnstad, Heidi Skuterud, Ada Sofie Austegard og Endre Bendixen.
Finn Bjørnstad, Heidi Skuterud, Ada Sofie Austegard og Endre Bendixen.
Finn Bjørnstad, Line Duesund Svendsen, Heidi Skuterud, Ada Sofie Austegard, Kristin Stokke, Endre Bendixen, Jørgen Vangsnes og Henrik Skjevestad. Alle foto: Sten E. Eriksen
Finn Bjørnstad, Line Duesund Svendsen, Heidi Skuterud, Ada Sofie Austegard, Kristin Stokke, Endre Bendixen, Jørgen Vangsnes og Henrik Skjevestad. Alle foto: Sten E. Eriksen
Forfattere
Profile image of Jørgen Vangsnes
Jørgen Vangsnes
Partner
E-post jva@wr.no
Profile image of Heidi Skuterud
Heidi Skuterud
COO
E-post hsk@wr.no
Profile image of Henrik Skjevestad
Henrik Skjevestad
Kommunikasjonsrådgiver
E-post hss@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner