Hopp til hovedinnholdet

Rapport fra Barnas Havarikommisjon viser mangler i rettssikkerheten til barn

25.01.2023

Denne uken lanserte Stine Sofie Stiftelsen rapporten Barnas Havarikommisjon der vi har bistått med det juridiske grunnlaget. Rapporten viser store mangler i rettssikkerheten til barn som er utsatt for vold og overgrep.

I en rekke tilfeller er hensynet til barnas beste ikke tillagt nok vekt. Resultatet er at barn som er utsatt for vold eller overgrep ikke får den beskyttelsen og ivaretakelsen de bør og har krav på.

Gjennom Barnas Havarikommisjon Stine Sofies Stiftelse, sammen med oss, belyst konkrete saker og generelle rettsområder hvor voldsutsatte barns rettssikkerhet ikke blir ivaretatt godt nok. Temaene som tas opp i rapporten er utarbeidet på bakgrunn av samtaler gjennom stiftelsens juridiske veiledningstjeneste, stiftelsens kjennskap til vanskelige problemstillinger for de familiene de møter i stiftelsen og enkeltsaker hvor barnas rettssikkerhet havarerer.

– Våre utredninger viser blant annet at barn som lever på kode 6 bærer en stor emosjonell belastning. Vi mener det er uhørt at barn skal drives på flukt i eget land. I stedet bør denne byrden i større grad påhvile trusselutøver, uttaler Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse.

Krever økt bruk av omvendt voldsalarm

I dag lever om lag 745 barn på kode 6. Dette innebærer at man blir flyttet til en ny adresse som holdes strengt fortrolig. Man må bytte identitet og man kan ikke røpe sin nye identitet overfor venner og omgivelser.

– Vi mener dagens praktisering av beskyttelsestiltak gjennom bruk av Kode 6, medfører inngripende tiltak i barns liv. Praksisen ved bruk av omvendt voldsalarm er ikke utprøvd før kode 6 iverksettes. Bruken av omvendt voldsalarm må derfor endres og økes, slik at belastningen kan lettes for barna og i stedet påføres trusselutøver. Barna må få barndommen og livet sitt tilbake, uttaler Austegard.

Ønsker flere tiltak ved samværsaker

– Gjennom vårt arbeid i over 20 år, har vi i Stine Sofies Stiftelse møtt mange barn som har blitt tvunget til samvær. De forteller om store belastninger som følge av kompliserte og langvarige samværssaker og en opplevelse av å ikke bli hørt, sier Austegard.

Gjennomgangen viser at det er svært komplekse problemstillinger knyttet til samværssaker der det er mistanke om vold. Prosessen frem til en god samværsordning til det beste for barnet, kan i slike tilfeller bli både vanskelig og langvarig, med mange runder i rettsapparatet. Det er svært belastende for barn å leve med en uavklart samværsordning over tid, uten å få støtte og hjelp.

– Vår anbefaling er at det må på plass et tverrfaglig team i komplekse samværssaker der det er mistanke om vold. Dagens meklingsordning må gjennom dette teamet få et utvidet mandat til å kartlegge og innhente ytterligere undersøkelser. Teamet skal gi sin faglige anbefaling basert på tverrfaglig kompetanse og bidra til raskere og bedre løsninger for barna, uttaler Austegard. Rapporten fra Barnas Havarikommisjon ble overlevert regjeringen, på rapportlansering i Oslo denne uken. Les hele rapporten her.

– Vi er glade og takknemlige for at vi har kunnet bistå i dette arbeidet, sier våre partnere Jørgen Vangsnes og Fredrik Gisholt.

  • En årlig rapport som retter søkelyset på rettssikkerheten for barn og unge utsatt for vold og overgrep
  • Rapporten inneholder forslag til rettsområder som må utredes og prioriteres og som vil styrke rettssikkerheten til barn og unge utsatt for vold og overgrep
  • Rapporten ble første gang lansert 24. januar i Oslo og er utarbeidet av Stine Sofies Stiftelse. Vi har bistått med det juridiske grunnlaget
  • Juridiske rådgivere Endre Bendixen og Line Duesund Svendsen i Stine Sofies Stiftelse, er ansvarlig for rapporten. Stiftelsen har fått bistand våre advokatfullmektiger Miriam Ekhorn, Vilde Hordnes, Elise Nedregaard og Sigrid Hamre, samt partnerne Jørgen Vangsnes og Fredrik Gisholt.
  • Vi har bistått med å utrede både gjeldende rett, forholdet til Norges internasjonale forpliktelser og de lovtekniske sidene av potensielle endringsforslag som kan styrke rettssikkerheten til voldsutsatte barn.
Forfattere
Profile image of Jørgen Vangsnes
Jørgen Vangsnes
Partner
E-post jva@wr.no
Profile image of Fredrik Gisholt
Fredrik Gisholt
Partner
E-post fgi@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner